Regeringen vill öka skattetrycket på bilen och bilismen

Regeringens och samarbetspartiernas budgetproposition ligger på bordet sedan 21 september. En hel del av förslaget berör bilen och bilismen direkt eller indirekt.

– Vi har gjort en total sammanvägning av hela budgetförslaget som innebär fördyrande kostnader, ökat skatteuttag, för bilen och bilismen. Sammanvägningen slutade med 18 minus och 9 plus jämfört med innevarande budget, förklarar MRFs Charlie Magnusson som bland annat ansvarar för omvärldsrelationerna.

– För vår direkta affär, att sälja och serva bilar, ser vi tre direkta orosmoln bland förslagen som kan ha stor påverkan på branschens affär. Det är höjd malus, uppjustering av förmånsvärdet på tjänstebilar samt förändring av skattereduktion på el- och hybridbilar, fortsätter Charlie.

Han påpekar också att allt är inte mollstämt för bilen och bilismen i budgetförslaget, utan det finns även mycket som också är bilen och bilismen tillgodo om det klubbas igenom i riksdagskammaren. Det föreslås ett CSN-lån för körkort, överindexering av drivmedelsskatt ska ta paus, ökat vägunderhåll på glesbygden, görs olika insatser för att främja elektrifiering samt att arbetsgivaravgiften för ungdomar föreslås att sänkas.

MRFs förbundsstyrelse fått en presentation av det löpande arbete med lobbyinsatser för att främja fordons- och i viss mån även transportbranschens förutsättningar som MRF driver. Lobbyarbetet kan ske för sig från MRFs sida eller tillsammans med andra intressenter i frågan.

– Politikens tempo blir allt högre samtidigt som allt färre ska fatta allt fler beslut. Därför är det viktigt att driva både omvärldsbevakning ända ner på riksdagsgolvet samtidigt som fakta som styr i vår önskade riktning ska tillföras. Det handlar även om att punktmarkera och bemöta sådant som berör bransch, den fria mobiliteten och samlade transportsystemet, berättar Charlie.

MRF har en omfattande politisk ”to do”-lista. Den innefattar i nuläget ett femtontal punkter. Allt från stora övergripande frågor som tillämpningarna av bonus-malus och WLTP-körcykeln till parkerings- och vägunderhållsfrågor som nästan bereds ner på lokal, kommunal eller regional, nivå.

– Om inte vi drev dessa frågor åt branschen så skulle, förmodligen, ingen annan göra det, summerar Charlie Magnusson.

Han säger också att responsen från MRFs olika styrelser är mycket bra.

– Det handlar om bilen och bilismens framtid. Utan bilen stannar som bekant hela Sverige men också motorbranschen, avslutar Charlie.

MRFs ”to-do-list” inom lobbying:

 • Bonus – malus och WLTP – ordentligt höjd fordonskatt på nya bilar efter 1/1 2020
 • Reseavdragen
 • Förbud för Bensin och Dieselbilar 2030 – ingår i 73-punktsöverenskommelsen
 • Miljözoner – Hornsgatan i Stockholm infördes 15 januari 2020
 • Grön skatteväxling på 15 mdr under perioden – i 73-punktsöverenskommelsen
 • Höghastighetståg
 • Km-skatt på elbilar
 • Index + 2 % återinförs – innebar 15 öre från 1/1 2020
 • Höjda trängselskatter i Stockholm (för att finansiera T-bana till Nacka)
 • Elektrifiering
 • Vägunderhåll – eftersläpning med ca 3 mdr
 • Parkeringsfrågan
 • Förlängning av skattebefrielse biobränslen

 • Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
  Skicka ett mejl till Charlie

  Dela via mail

Opinion

MRF uppmanar regeringen att inte införa nya reseavdraget

Förslaget om det nya reseavdraget har under året fått stor kritik. Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion...

Läs mer

MRF försvarar vägtrafiken

Att flytta gods från vägar till järnvägar i större skala kommer inte att fungera. Den diskussionen...

Läs mer

MRF sågar förslag om återbetalningsskyldighet för klimatbonusbilar

Förslaget från regeringen om att första ägaren som fått klimatbonus, ska vara återbetalningsskyldig under fem år...

Läs mer
Visa alla