MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att justera upp prognosen för 2020 till från tidigare 4 300 till 4 800 nyregistrerade tunga lastbilar.

Den ursprungliga prognosen för 2020 var just 4 800 bilar, men i samband med Corona-pandemin så justerades prognosen ner till 4 300, främst p g a att många fabriker hade helt eller delvis stängt igen produktionen.

Uppskrivningen av prognosen beror främst på att tillverkarna åter öppnat upp fabrikerna vilket medför att leveranser av nya lastbilar åter kan ske samt att ökad orderingång gör att vi höjer prognosen för 2020 enligt Tomas Engsund, Vd Be-Ge Lastbilar AB och ordförande i styrelsen för tunga fordon och därmed ordförande i prognoskommittén. Efterfrågan är på nya lastbilar är fortfarande god, så nu gäller det för branschen och påbyggarna att hinna leverera, avslutar Tomas.

I MRFs prognoskommitté för tunga fordon ingår representanter från Volvo:s, Scania:s och Mercedes-Benz återförsäljare och återförsäljarföreningar.

Dela via mail

Tunga fordon

MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att justera upp prognosen för 2020 till från tidigare...

Läs mer

Snart betalas lastbilsbonusen

7 september börjar utbetalningen av klimatpremien för tunga fordon och arbetsmaskiner. Totalt har regeringen avsatt 20...

Läs mer

Företagsanpassade juridikkurser

MRFs jurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer
Visa alla