MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att justera upp prognosen för 2020 till från tidigare 4 300 till 4 800 nyregistrerade tunga lastbilar.

Den ursprungliga prognosen för 2020 var just 4 800 bilar, men i samband med Corona-pandemin så justerades prognosen ner till 4 300, främst p g a att många fabriker hade helt eller delvis stängt igen produktionen.

Uppskrivningen av prognosen beror främst på att tillverkarna åter öppnat upp fabrikerna vilket medför att leveranser av nya lastbilar åter kan ske samt att ökad orderingång gör att vi höjer prognosen för 2020 enligt Tomas Engsund, Vd Be-Ge Lastbilar AB och ordförande i styrelsen för tunga fordon och därmed ordförande i prognoskommittén. Efterfrågan är på nya lastbilar är fortfarande god, så nu gäller det för branschen och påbyggarna att hinna leverera, avslutar Tomas.

I MRFs prognoskommitté för tunga fordon ingår representanter från Volvo:s, Scania:s och Mercedes-Benz återförsäljare och återförsäljarföreningar.

Dela via mail

Tunga fordon

GA-enkäten 2021, vi behöver ditt svar!

GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter...

Läs mer

MRF spår uppgång i lastbilsregistreringarna

MRFs prognos är att det ska säljas 5 100 nya lastbilar under 2021.

Läs mer

MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att justera upp prognosen för 2020 till från tidigare...

Läs mer
Visa alla