Farligt avfall måste rapporteras

Från och med 1 november ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in det till det nyupprättade Avfallsregistret. Det är ett register som drivs av Naturvårdsverket.

Enligt David Carlsson, handläggare på Naturvårdsverket, omfattas alla verksamheter som producerar – där det uppkommer farligt avfall i verksamheten –  transporterar, samlar in, behandlar eller handlar/mäklar med farligt avfall. Det vill säga att rapporteringskravet sannolikt omfattar nästan alla verksamheter i Sverige.

Tyvärr känner inte alla företag till rapporteringsskyldigheten eftersom arbetet dragit ut på tiden och lanseringssträckan varit kort.

– Även om förändringarna har varit på gång under en lång tid så blev det nya regelverket helt klart först i somras. Vi ser att implementeringen av det nya avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid. Både vi och tillsynsmyndigheter bör därför fortsätta att prioritera kunskapsspridning om förändringarna. Sanktionsavgifter för den verksamhet som inte rapporterar träder i kraft först i januari 2022, sa Carlssons kollega Ulrika Gunnesby när det nya avfallsregistret öppnade 1 november.

Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad , MRF förklarar att MRF är positivt inställda till arbetet med att få kontroll över branschens miljöavtryck, men samtidigt är han redan kritisk kring hur kontroller och sanktioner kommer att utföras respektive tillämpas mot bilverkstadssektorn.

– Det finns en risk att än en gång kommer de som redan sköter sig att få utstå ytterligare kontroller medan de som inte sköter sig, svart- och gråverkstäder, än en gång kommer att klara sig på grund av myndigheternas tillkortakommanden, säger han.

— För oss är det viktigt med konkurrens på lika villkor, det ska inte vara en konkurrensfördel att inte ta sitt miljöansvar. Därför måste tillsynsverksamheten göra rätt så att de som inte sköter sig sätts åt, fortsätter Joachim.

Läs mer om avfallsregistret här

Dela via mail

Bilverkstad

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns...

Läs mer

System för regenererad AC-gas minskar klimatpåverkan

Tack vare ny teknik i Norden går gammal AC-gas att återvinna för att åter kunna tjäna...

Läs mer
Visa alla