Vem ska äga bilens digitala innehåll?

Framtida distributionsformer, kontrakt och affärsvillkor samt rätten, tillgång, till den fordons- respektive kundgenererade datan i realtid. Det är tre huvudfrågor i den pågående EU-utvärderingen av det nuvarande konkurrensreglerande gruppundantaget för märkesbilhandel. 

Nyligen deltog den europeiska lobbyorganisationen för bilhandel och verkstad, AECDR, i ett öppet dialogmöte som en del av den pågående utvärderingen av gruppundantaget som initierats från EU-kommissionens sida.  Svensk representant var MRFs vd, Tommy Letzén.

Han konstaterar att tillgång till den fordons- och kundgenererade datan är kärnfrågan, och en mycket komplicerad sådan med många intressenter utöver fordonstillverkare, bilhandel, servicemarknad och bilägaren/brukaren. Främst är det fristående aktörer som Google, Facebook, Amazon med flera som är intresserade av den samt vill ha möjlighet att göra anspråk på den, men också myndigheter när bilen är uppkopplad. Så knäckfrågan är vem som ska äga och kontrollera datan samt bestämma vad som ska/får delas och till vem.

– MRF ser frågan om tillgång till data från såväl fordon som transaktioner som en av branschens ödesfrågor. Viktigt är också att säkerställa att adekvat data skall kunna vara tillgänglig i realtid för att branschens ÅF/Verkstadshandsdelsled skall ha möjligheter att utveckla kundnära tjänster, förklarar Tommy Letzén.

För att få en relevant nulägesbild har EU-parlamentet uppmanat EU-kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag, alternativt tillsätta resurser för att finna en väg, för att säkerställa rättvis tillgång till den fordons- och kundgenererade datan. EU:s transportforskningsenhet, TRL, har därför fått i uppdrag att utveckla alternativ för rättsliga ramar för en framtida lagstiftning. Ett kartläggningsarbete har påbörjats från deras sida.

– Utvecklingen går fort och det är viktigt med en robust och långsiktigt fungerande lagstiftning. Varje sekund ökar mängden tillgänglig data tack vare allt fler sensorer, allt mer optimerad elektronik samt allt bättre uppkopplingsförmåga parallellt med att kundrelationen blir allt mer digitaliserad. Detta förändrar hela spelplanen, vilket ställer krav på nya spelregler. I detta sammanhang kommer vi från MRF och AECDR hävda bilhandelns och servicemarknadens fulla rätt, säger Tommy Letzén.

Fordons- och motorbranschen är långtifrån den enda industrisektorn inom EU med motsvarande problembeskrivning rörande rätten till digitalt innehåll. Däremot är frågorna, gränssnitten, betydligt mer komplicerade eftersom bilen och dess mobilitet utgör en så pass viktig del av samhällsutvecklingen.

Dela via mail

Bilhandel

Ta höjd för långa leveranstider

Utöver att den pågående pandemin i sig har medfört längre leveranstider, så har det även den...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 1/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Begagnatmarknaden – december 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar siffrorna för begagnatmarknaden - december 2020.

Läs mer
Visa alla