Tuffa paket till bilisterna

Riksdagsmajoriteten fortsätter sitt systematiska arbete med att försöka krama ur varenda möjlig skattekrona ur bilen och bilismen. På kort tid har inte mindre än fyra nya och rejält tuffa paket presenterats av den röd-gröna koalitionsregeringen med stöd av Liberalerna och Centern.

Regeringens fyra förslag är:

  • Återbetalningskrav för utbetald bonus
  • Borttagen tillfällig nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar
  • Skärpt malus
  • Förändrad beskattning av förmånsbil

 

– Argumenten för de olika förslagen är den skatteväxling som förhandlades fram i den så kallade 73-punktsöverenskommelsen. De fyra förslagen kan på sikt påverka hela bilbranschen och, inte minst, försena teknikskiftet, som innebär att vi missar 70 procentsmålet, förklarar MRFs Charlie Magnusson som har de politiska omvärldsfrågorna på sitt bord.

Han konstaterar att flera av förslagen förfaller att vara ogenomtänkta, inte riktigt konskevensutredda av dem som har författat de förslagsbärande promemoriorna.

– Vi säger vårt genom att besvara remisserna, vi agerar också bland att tillsammans med Bil Sweden och andra organisationer som vi har en gemensam agenda med. Enligt vår uppfattning ställer förslagen, var för sig och tillsammans, till det för att kunna nå uppsatta klimatmål och i största allmänhet för den tillväxtdrivande mobiliteten i samhället, summerar Charlie.

Utöver den traditionella lobbyingen, som arbetet med att besvara remisser och uppvakta de lagstiftande politikerna med för bilbranschen och den fria mobiliteten positionerande ståndpunkter, bedrivs ett omfattande opinionsarbete.

Allra senast skedde det med ett debattinlägg tillsammans med Byggföretagen avseende förslaget om förstärkt bonus där lätta transportbilar, husbilar och vissa fordon anpassade för rörelsehindrade skulle drabbas av oproportionerliga, orättvisa, malushöjningar.

– Det går inte att frångå att två av landets tyngsta expertmyndigheter totalsågar, ställer krav på helt nya konsekvensutredningar av beskattningen av dessa fordonstyper, i sina remissvar till finansdepartementet, berättar Charlie.

Läs debattinlägget här

Han säger att hans arbete innebär en ständigt och envist spottande på stenen som är en nödvändighet för bilen och bilismens, den fria mobilitetens, framtid i Sverige.

– Bilbranschen är en del av lösningen, och inte problemet, avslutar han.


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Dela via mail

Opinion

Ingen återbetalning av bonus från 1 januari 2021

Förslaget för att minska exporten för klimatbonusbilar träder ej i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer

MRF söker ansvarig för opinion med koordineringsansvar kommunikation & marknad

Bilbranschen upplever de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil...

Läs mer

Debattinlägg om tullens befogenheter

Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas. MRF tillsammans med en rad andra bransch- och...

Läs mer
Visa alla