Debattinlägg om tullens befogenheter

Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas. MRF tillsammans med en rad andra bransch- och intresseorganisationer för drabbade branscher lyfte frågan på DI-debatt 16 december.

Läs på DI-debatt här

 


MRFs syn på regeringens förslag

Under hård press har regeringen utrett samt tagit fram ett förslag som innebär att Tullverket får utökade befogenheter för att kunna ingripa mot internationella stöldligor men den föreslagna ändringen är allt för tandlös menar David Norrbohm på MRF.

18 december gå remisstiden ut för regeringens promemoria för ändringar i smugglingslagen som medger att Tullen får utökade möjligheter att ingripa vid misstänkt brott i samband med tullkontroll. Dock menar många branscher, redan innan remisstidens utgång, att den föreslagna ändringen är allt för tandlös samt bygger på ett felaktigt resonemang om verkligheten från lagstiftarnas sida.

– Naturligtvis välkomnar vi att regeringen har lyssnat till oss och valt att vidta åtgärder. Tyvärr är förslaget dåligt genomtänkt och kommer inte enligt MRFs uppfattning att stoppa stöldligornas härjningar, konstaterar MRFs förbundsjurist David Norrbohm.

Han säger att förslaget visserligen kan leda till att det blir svårare att föra in stöldgods i landet, men att knappast kommer att begränsa utförseln ut ur landet.

– Tullens fokus ligger på kontroll av införsel medan kontroll av utförsel är synnerligen sällsynt, det ligger inte i deras huvuduppdrag kontrollera gods som lämnar landet, förklarar David.

Pandemin till trots förefaller stöldligorna att ha ökat sin aktivitet under hösten. Fler stölder av airbags och andra dyra fordonsintegrerade bildelar inrapporterats likaså avancerade tillgrepp av lyxbilar har rapporterats in från polisen i väst- och sydsverige.

– Även MRF-företag och deras kunder finns bland de drabbade. För att få hejd på detta måste det som föreslås från Finansdepartementets sida ha en reell effekt på stöldligornas verksamhet i Sverige. Åtgärderna måste utformas efter den praktiska verkligheten och någon praktisk förankring finns inte de förslag som läggs fram. Det är vår uppfattning att om regeringen menar allvar med att stoppa stöldligornas verksamhet måste såväl Tullens befogenheter som resurser utökas för effektiva insatser vid utförsel, säger David Norrbohm.

Dela via mail

Bilhandel

Ta höjd för långa leveranstider

Utöver att den pågående pandemin i sig har medfört längre leveranstider, så har det även den...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 1/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Begagnatmarknaden – december 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar siffrorna för begagnatmarknaden - december 2020.

Läs mer
Visa alla