Konsumentverket kontrollerar ångerrätten

När allt fler fordon säljs online ökar Konsumentverket sina kontrollerinsatser av att konsumentskyddet efterlevs. Hittills har det blivit ett antal tillsynsärenden från myndighetens sida, enligt Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket. Det är främst avtalsvillkorens ångerrätt som skärskådas.

Först en liten bakgrund. Som myndighetsutövare har Konsumentverket tillsynsansvar över bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen och avtalsvillkorslagen vilket innebär att de kontinuerligt granskar marknadsföringsmaterial och villkor.
Det är lagar som också omfattar såväl bilhandlare som verkstäder.

– Vi granskar och kontrollerar att de konsumentskyddande lagstiftningarna efterlevs i samtliga branscher, säger Charlotte Söderlund innan hon kommer in på de pågående kontrollerna inom bilhandeln.

– Vi har dock sett en ökning av just fordon som säljs online. Det innebär att vi har börjat granska till exempel ångerrättsvillkor vid försäljning av fordon på distans. Hittills har vi bedrivit några tillsynsärenden där den information om ångerrätt som konsumenten enligt lag ska få ta del av har saknats eller varit bristfällig.

– Det är viktigt att komma ihåg att distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att man inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen, förklarar hon.

Charlotte Söderlund betonar att det är viktigt att vara tydlig om i vilket skick bilen är. Varudeklarationen ska lämnas för begagnade bilar, även de som kan köpas online.

– Konsumenter som köper ett fordon på distans har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Lämnar inte företaget korrekt information om ångerrätten innan köpet kan ångerfristen däremot förlängas i upp till ett år och då har företaget inte rätt till någon ersättning om konsumenten använt bilen under tiden, säger hon.

Hennes tips till dem som säljer begagnade bilar är:

  • Att vara transparent med bilens skick, beskriv i varudeklarationen.
  • Bifoga gärna många bilder – hellre för många än för få.
  • Gör en översyn av företagets avtalsvillkor som rör ångerrätt för att säkerställa att informationen som lämnas är tillräcklig och korrekt – är enkelt tillgänglig för köparen.
  • Ha aktuell kunskap inom konsumentjuridiken.

Hon vill inte jämföra bilbranschen med andra branscher eftersom det är en sällanköpsbransch och att varje bilaffär är unik. Dock är hon noga med att betona hur viktigt det är att konsumentlagstiftningen ska efterlevas samt att man har mycket att vinna på genom att vara tydlig – gärna mer information och fler bilder.

 

MRFs kommentar:
MRF har tagit fram en villkorsmall för ångerrätten. Det är villkor som även tar upp frågor om hur långt kunden får köra för att prova bilen och vilket avdrag som utgår överstigande den rätt som kunden har för att undersöka/provköra bilen enligt distansavtalslagen.
I en kommentar vill MRFs förbundsjurist, David Norrbohm, klargöra att all försäljning som sker på distans inte omfattas av distansavtalslagen.
– När en kund mailar eller ringer en handlare med anledning av en annons och affären görs upp på distans, exempelvis via mail, så omfattas detta inte av lagen. Det krävs nämligen enligt lagen att avtalet ingåtts inom ramen för ett organiserat sätt att ingå distansavtal på. Det betyder i praktiken en webb-shop med kundkorg, för att köpet skall omfattas av, till exempel, lagens ångerrätt på 14 dagar, förklarar David.

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – mars 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort marssiffrorna för begagnatmarknaden.

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 13/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Varning för hot!

Till VD:ar på MRFs medlemsföretag MRF har blivit kontaktade av en handlare i Jönköpingstrakten. Ett gäng...

Läs mer
Visa alla