Nya myndighetsinsatser mot osund konkurrens

Regeringen har meddelat att den kommer att ge åtta myndigheter i uppdrag att motverka kriminalitet inom arbetslivet. MRF välkomnar arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks besked om att tillsätta såväl ekonomiska som personella resurser både för detta arbete och för att förändra allmänhetens attityd.

– För MRF är konkurrens på lika villkor ett mantra, därför är vi positiva till regeringens besked om insatser för att motverka osund konkurrens där näringsidkare skaffar sig konkurrensfördelar genom fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet, förklarar MRFs verkstadsansvarige, Joachim Due-Boje.

Under flera år har Jocke varit engagerad i arbetet med att motverka osund konkurrens. Bland annat har han varit branschrepresentant gentemot Skatteverkets samordnande arbetsgrupp.

Joachim är noga med att understryka hur viktigt det är med ”actions” från myndigheternas sida för att både beivra och förebygga arbetslivskriminalitet. Därför måste de ges rätt verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra arbetet.

– Vi vet att det enligt polisen förekommer människohandel, arbetskraftsexploatering, med personal på bilverkstäder och bilvårdsföretag, vi vet också genom arbetsmiljöverket att det finns verkstäder som långtifrån är säkra för dem som arbetar på dem, berättar han.

Redan 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontrollverksamhet. Under 2019 genomfördes över 2000 kontroller. Ett av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av brister som uppdagats. Under 2020 har 1000 kontroller genomförts, men vad de har resulterat i är ännu oklart.

Enligt regeringens pressmeddelande om det nya uppdraget ingår utifrån respektive myndighets uppgift:

  • Delta i myndighetsgemensamma kontroller utifrån respektive myndighets uppgift och i enlighet med utvecklade metoder med utgångspunkten att arbetet ska intensifieras och att antalet kontroller ska öka under 2021.
  • Ta fram indikatorer för uppföljning av den myndighetsgemensamma kontrollverksamheten och dess resultat.
  • Genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder.
  • Föreslå hur en varaktig myndighetssamverkan kring kontrollverksamhet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet kan organiseras, bland annat hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras.

 

Dela via mail

Bilverkstad

Nu finns det 22 Motorbranschcollege!

Ännu en gymnasieskola har certifierats som Motorbranschcollege, MBC. Grattis till Kungsmadskolan i Växjö som klarat certifieringen.

Läs mer

Nya myndighetsinsatser mot osund konkurrens

Regeringen har meddelat att den kommer att ge åtta myndigheter i uppdrag att motverka kriminalitet inom...

Läs mer

Vilka är bilbranschens mäktigaste kvinnor? Nominera nu!

MRF och Wayke kallar till upprop för att utse bilbranschens mäktigaste kvinnor! Var med och nominera...

Läs mer
Visa alla