Nu finns det 22 Motorbranschcollege!

Ännu en gymnasieskola har certifierats som Motorbranschcollege, MBC. Grattis till Kungsmadskolan i Växjö som klarat certifieringen.

En Motorbranschcollege-certifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen. Den är också en viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning. Med Kungsmadskolan finns det i nuläget 22 Motorbranschcollege i landet.

– Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till Motorbranschcollege. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning till våra elever. Därför är samarbetet med motorbranschens företag väldigt centralt och något vi också utvecklat genom certifieringen som Motorbranschcollege, säger Marcus Johansson, rektor på Kungsmadskolan.

Kungsmadskolan har tagit sig igenom de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege.

Kriterierna för att bli Motorbranschcollege är:

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • Ett nära samarbete med bransch och företag på orten
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • Kompetensutveckling för yrkeslärare
  • Tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

 

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov.  Enligt den återkommande branschenkäten ”Tempen på motorbranschen” behöver 5 300 personer anställas mellan 2020 och 2022, varav 67 personer i Kronobergs län.

De lokala motorbranschföretagen är mycket positiva till uppgraderingen.

– Kungsmadskolan i Växjö är en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i Kronobergs län. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som Motorbranschcollege. Skolan har dessutom ett fördjupat samarbete med en generalagent vilket ger tillgång till moderna fordon och relevant teknik.”, säger Peter Gustafsson, ordförande i MBC-gruppen på Kungsmadskolan och utbildningsansvarig på Volvoåterförsäljaren Liljas bil.

Läs mer om Motorbranschcollege här


Bild: Fr v Fredrik Johansson, yrkeslärare, fordons- och transportprogrammet, Kungsmadskolan, Kristina Hallberg, programansvarig, fordons- och transportprogrammet, Kungsmadskolan, Peter Gustafsson, ordförande i MBC-gruppen på Kungsmadskolan och utbildningsansvarig på Liljas bil, Marcus Johansson, rektor, fordons- och transportprogrammet, Kungsmadskolan.
Foto: Motorbranschcollege

Dela via mail

Bilverkstad

MRF välkomnar kontroller av oseriös verksamhet

Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket genomfört oanmälda inspektioner hos ett 80-tal...

Läs mer

MRF begär dispens för byte av dubbdäck

På grund av rådande pandemisituation, med kunder som inte vill eller kan byta däck på grund...

Läs mer

Försäkringsbolagen gör egna tolkningar av lagen

Försäkringsbolagen har börjat att regressa maskinskador på begbilar bakåt i värdekedjan. De gör det med stöd...

Läs mer
Visa alla