Det behövs mera pengar till vägarna

Givet att behovet av resor och transporter växer och att vägtrafiken står för den allra största andelen är det angeläget att mer resurser till väginfrastrukturen avsätts.

Prioriteringarna måste avspegla verkliga förhållanden. Det är inte acceptabelt att kvaliteten på vägarna försämras kontinuerligt. Mer resurser måste till och tyvärr motsvarar ramarna i Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inte de behov som finns.

Läs MRFs remissvar här


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Dela via mail

Opinion

Däckbranschen och MRF agerar om bytestid för dubbdäck

Enligt preliminärt besked från Transportstyrelsen så kommer det inte att bli förlängd bytestid i år vad...

Läs mer

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer

Bilparken växer snabbare än befolkningen

2020 ökade antalet bilar i trafik med 56 000 bilar till totalt 4 944 067 st....

Läs mer
Visa alla