AECDR förordar konkurrensreglering i EU-svar

I en snabbt föränderlig marknad är det nödvändigt med någon form av konkurrensreglering för märkesåterförsäljare och märkesverkstäder för deras framtida ställning i ett affärssystem tillsammans med fordonstillverkare, OEM.

Så kan man sammanfatta Antje Woltermanns, ordförande för lobbyorganisationen AECDRs och därmed även MRFs senaste inlaga, enkätsvar, till EU-kommissionens utvärderingsgrupp av den nuvarande konkurrensregleringen för motorbranschen. Motsvarande frågeställningar har gått till fordonstillverkarna och deras företrädare, branschorganisationen ACEA.

Just nu är det är en intensiv tid för dem som arbetar med den europeiska märkesbilhandelns framtidsförutsättningar i Bryssels korridorer. 31 maj 2023 löper den nuvarande konkurrensregleringen, gruppundantaget, ut för märkesbilhandeln inom EU och EES (inkl Schweiz) som infördes 2010.

Fortsatt egen konkurrensreglering
Frågan är om det kommer att ske en total avreglering med endast generella konkurrensregler för EU, alternativt införas branschspecifika riktlinjer eller en helt ny konkurrensreglerande vertikal sektorsvis gruppundantagsförordning (MVBER) från och med 1 juni 2023.

Under 2020 har ett omfattande utvärderingsarbete påbörjats från EU-kommissionens sida, med det arbetet har också lobbyarbetet intensifierats både från fordonstillverkarna och den genom AECDR förenade europeiska märkesbilhandeln med tillhörande serviceled.

– Det är stora värden inom en viktig samhällssektor som står på spel, kan konstateras enligt AECDR. Ty märkesbilhandeln domineras av SME-företag som drivs av fria företagare som svarar för egna investeringar såväl inom rörelsekapital, anläggningar, teknik, personal som lokalt varumärkesbyggande, förklarar MRFs vd Tommy Letzén.

Skydda SME-företagen
Således vill AECDR värna om investeringarna och småföretagens konkurrensförmåga om fordonstillverkarna ökar sin direktförsäljning och egen ÅF-representation eller etablerar samarbeten med andra internetaktörer. Eller om de ensidigt förändrar sina affärsvillkor, ÅF-avtal, för bilförsäljning och servicemarknad samt reservdelsdistribution till nackdel för återförsäljarna.

AECDR har i dagarna svarat på ett 30-sidigt frågeformulär från EU:s konkurrensmyndighet. Det som nämnts ovan är huvuddragen i svaret, men här följer några punkter som lyfts fram återkommande och som i mångt och mycket handlar det om det framtida styrkeförhållandet med OEM och ÅF.  Det är näringspolitik med fokus på tillväxt, hållbar mobilitet och SME-företagen.

AECDRs tre prioriterade områden

  • Höga investeringskostnader för märkesåterförsäljare som inte står i paritet med den upplevda kundnyttan
  • Avsaknad av investeringsskydd vid uppsägning

Till detta kommer:

  • Rätten till och tillgången till kunddatan och bilens digitala innehåll.

Några av AECDRs kommentarer

Direktförsäljning och agentavtal minskar den priskonkurrens, pristransparens, som dagens återförsäljare svarar för. Enligt AECDR innebär möjligheten till flermärkesförsäljning inte bara konkurrens mellan märken i bilhallen och större valfrihet för konsument, utan även ett bättre skydd vid eventuell uppsägning. Sammantaget handlar det om att hålla nere kostnadsmassan för återförsäljarna när fordonstillverkarna börjar onlineförsäljning i egen regi eller säljer via andra internetbaserade aktörer, exempelvis Amazon eller ”återförsäljare i molnet”.

I svaret påpekas att dagens affärsvillkor ibland ligger utanför kontrakten och innehåller orimliga försäljningsmål och orealistiska nivåer inom bonussystem för märkesåterförsäljare. Intjäningsförmågan är låg i förhållande till kostnadsmassan, menar AECDR.

Bilens digitala innehåll
Även inom servicemarknaden är naturligtvis full tillgång till bilens digitala innehåll i realtid A och O. Att kunna fortsätta att tjänsteutveckla mot kund baserat på digitala fotspår är en avgörande faktor för framtidens konkurrens, menar AECDR.  En annan utmaning är att leasing- och försäkringsbolag bygger egna servicenätverk, reparerar ”inhouse” istället för i befintliga verkstadsnätverk.

Pristransparens, digital, ökar även inom reservdelar – en utveckling som kommer att påverka är den gränslösa bildelsförsäljningen online.

– Jag tror att bilbranschen som helhet behöver kroka arm mer för att vara bäst på att serva kunden och ha kundkontakten. Det gemensamma hotet om vår och branschens framtida ställning ligger i hur vi kan hantera andra multinationella företag som vill ta över kundkontakten, avslutar MRFs Tommy Letzén.

Dela via mail

Bilhandel

Nyregistreringar februari 2021 – vart är vi på väg?

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februariregistreringarna.

Läs mer

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 6/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla