Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en nedgång med hela 23% på bara ett år. Den viktigaste orsaken är den framgångsrika lanseringen av laddbara bilar som Sveriges bilhandlare genomfört.

Men även de genomsnittliga utsläppen från hela bilparken sjönk markant från 159 till 151 g/km tack vare att äldre bilar byts ut mot nya energieffektivare fordon. De totala utsläppen från vägtrafiken sjönk 9% under 2020 och har sedan 2010 minskat med 29%. Nedgången under 2020 berodde också, under vissa tider av året, på trafikminskningar till följd av pandemin.

Samtidigt utvecklas även trafiksäkerheten mycket positivt. 2003 omkom 524 personer i trafiken och 2020 bara 190 personer trots att trafikarbetet ökat. Januari 2021 hade rekordlåga 7 omkomna. I takt med att äldre fordon byts ut och allt större andel av trafikarbetet utförs av fordon med aktiva säkerhetssystem kommer trafiken att bli allt säkrare.

-Alla viktiga indikatorer för hållbar mobilitet utvecklas snabbt i positiv riktning för bilismen säger Charlie Magnusson, på MRF.

-Vi ser nu att vägen till en helt fossilfri bilism är realistisk. Samhällsplaneringen bör utgå från att bilismen i framtiden är hållbar och kommer att efterfråga av fler grupper i allt större utsträckning.

Källor:
Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar – läs här (transportstyrelsen.se)
Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar – läs här Trafikverket

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – mars 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort marssiffrorna för begagnatmarknaden.

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 13/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Varning för hot!

Till VD:ar på MRFs medlemsföretag MRF har blivit kontaktade av en handlare i Jönköpingstrakten. Ett gäng...

Läs mer
Visa alla