Ny märkning för laddstationer och laddbara fordon

Den 20 mars 2021 införs en ny märkning för laddbara fordon och för publika laddstationer i hela EU. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenter att välja rätt kontakt för sitt fordon.

Fordon som omfattas av märkningen är nya personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar, mopeder, motorcyklar samt tre- och fyrhjulingar. Dessutom ska all befintlig publik laddinfrastruktur märkas upp.

– En ny märkning är positivt för att tydliggöra vilken laddpunkt som passar en specifik bil. Idag finns flera olika kontakter för laddning med likström och växelström som förvirrar och försvårar. Därför är en gemensam märkning viktig för att skapa tydlighet för konsumenterna. Vi ser hur allt fler väljer laddbara fordon men också att frågorna kring laddning ökar och i det sammanhanget är en tydlig märkning viktig, säger Henrik Idermark, teknisk elfordonsansvarig på MRF.

– En annan viktig aspekt är att laddning av elfordon ska göras via dedikerade laddpunkter med övervakad laddning, vanliga vägguttag är inte avsedda för stora effektuttag under en längre tid och således inte lämpade för laddning av elfordon, avslutar Henrik Idermark

Den nya märkningen innebär att nya laddbara fordon skall förses med den nya dekalen vid ladduttaget samt i instruktionsböckerna. Dessutom ska alla publika laddstationer märkas upp med den nya dekalen i anslutning till ladduttaget eller på laddkabeln. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen på de laddbara fordonen matcha med märkningen på de publika laddstationerna. Kravet på gemensam märkning av fordon och laddpunkter återfinns i EU-direktiv (2014/94/EU) och är implementerat i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2020:92). Sedan 2018 finns en liknande märkning för flytande och gasformiga drivmedel.

Information om märkning finns att tillgå på https://fuel-identifiers.eu/ eller hos närmaste återförsäljare.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – mars 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort marssiffrorna för begagnatmarknaden.

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 13/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Varning för hot!

Till VD:ar på MRFs medlemsföretag MRF har blivit kontaktade av en handlare i Jönköpingstrakten. Ett gäng...

Läs mer
Visa alla