Vägtrafiken dominerar i det svenska transportsystemet

Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en ökning med 14% (1 371 miljoner tonkilometer) jämfört med kvartal 4 2019. Gods på järnväg minskade något till 4 382 miljoner tonkilometer (exkl malmbanan). Totalt ökade godstransporterna något under hela 2020 enligt preliminära siffror.

Mot bakgrund av de enorma dominans vägtrafiken har för såväl gods som persontransporter är det inte rimligt med den fördelning av pengar till underhåll och investeringar som finns i nu liggande infrastrukturplaner. Det framhålls av flera forskare och vi håller med, säger Charlie Magnusson på MRF.

Lastbilstrafik 2020 kvartal 4 (trafa.se)

Järnvägstransporter 2020 kvartal 4 (trafa.se)


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Dela via mail

Opinion

Infrastrukturpropositionen: fel prioriteringar och för lite resurser

Regeringen har nu lagt fram innehållet i infrastrukturpropositionen. Den presenterades som den största ekonomiska ramen någonsin...

Läs mer

P-debatt i DI

Det finns inga tecken på att behovet av mobilitet kommer att minska i framtiden och bilen...

Läs mer

Vägtrafiken dominerar i det svenska transportsystemet

Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en...

Läs mer
Visa alla