Myndighetsinsatser mot osund konkurrens i Malmö

Fem myndigheter; Kronofogden, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Räddningstjänst och miljöförvaltningen i Malmö stad, samverkade vid en större polisledd razzia mot verksamheter i Malmö.

Syftet med överraskningsinsatsen, kallad vårvinter, var att motverka osund konkurrens, rapporterar Sydsvenskan. Något samlat resultat av insatsen föreligger ännu inte från någon av de medverkande myndigheterna. I det aktuella området finns flera bil- och gummiverkstäder samt bilvårdsföretag.

MRF har under flera år specifikt drivit frågor rörande konkurrens på lika villkor i Malmöregionen. Bland annat har miljöinspektörernas agerande, eller snarar brist på agerande mot svart- och gråzonsverkstäder, lyfts fram från MRFs sida.

– Konkurrens på lika villkor är centralt för oss. Personligen är jag övertygad om att det branschgemensamma arbetet med verkstadsstandarden Godkänd Bilverkstad är bidragande till att påskynda saneringen inom bilverkstadsledet samtidigt som den etablerar tryck på myndigheterna att agera, förklarar MRFs verkstadsansvarige, Joachim Due-Boje.

Det var i början av året som regeringen initierade ett intensifierat arbete från flera myndigheters sida för att motverka inte bara osund konkurrens, utan även brott mot välfärdssystemet, arbetsmiljö, människohandel/migration med flera.

MRF har medverkat som aktiv branschrepresentant sedan flera år tillbaka i det myndighetsgemensamma arbetet mot osund konkurrens som drivs.

– MRF vill se fler samlade insatser på fler orter från myndigheternas sida för att motverka osund konkurrens samtidigt som vi ur ett branschperspektiv vill lyfta fram Godkänd Bilverkstad som ett led i detta arbete, säger Joachim Due-Boje.

Dela via mail

Bilverkstad

13 trender som kommer att påverka eftermarknaden

Även bileftermarknaden befinner sig i ett vägskäl. Det konstaterar managementkonsulterna Boston Consulting Group, den europeiska underleverantörsorganisationen...

Läs mer

Höjda hållbarhetsmål kommer att påverka eftermarknaden

Höjda kvalitetskrav på bildelar, är en del av strategin från flera fordonstillverkare när de ska äga allt fler bilar själva. Men...

Läs mer

Bilbranschen just nu – få betalt på verkstaden

MRF spanar kring bilbranschen just nu. Vad är på gång i vår bransch? Joachim Due Boje...

Läs mer
Visa alla