13 trender som kommer att påverka eftermarknaden

Även bileftermarknaden befinner sig i ett vägskäl. Det konstaterar managementkonsulterna Boston Consulting Group, den europeiska underleverantörsorganisationen CLEPA och eftermarknadskonsulterna Wolk After Sales Experts i en framtidsstudie som nyligen presenterats.

I studien beskrivs ett antal huvudtrender inom bileftermarknaden som kan vara av betydelse när framtidsstrategier ska utformas. Scoopet för trenderna, som främst utgår från mätbar efterfrågan på bildelar, är det närmaste decenniet – mot 2030.

Megatrender som elektrifiering, uppkopplade fordon, autonoma fordon, nya affärsmodeller och ägandeformer samt en digitaliserad eftermarknad kommer alla att ha konsekvenser för hur framtidens eftermarknad kommer att utformas sett till behov och, inte minst, konkurrens.
600 personer på olika positioner inom europeisk fordonsindustri och motorbransch/eftermarknad har intervjuats. Ur deras svar har tretton trender vaskats fram. I dagsläget står 226 miljarder Euro på spel.

De 13 trenderna
Makroekonomiska

 1. Avtagande tillväxt inom den europeiska fordonsmarknaden
 2. Konsekvenser av Covid19 – driver på förändringar
 3. Slaget om eftermarknaden – det nuvarande konkurrensreglerande gruppundantagets framtid
  Tekniska förändringar av fordonens arkitektur
 4. Högre pris på reservdelar på grund av ökat tekniskt innehåll
 5. Elektrifiering kräver färre reservdelar
 6. Uppkopplade fordon ändrar affärsupplägget
 7. Bättre trafiksäkerhetssystem innebär minskad efterfrågan på reservdelar. Konsumentbeteenden förändrar efterfrågan
 8. Bilägarna kör allt färre mil per år vilket påverkar efterfrågan
 9. Leasingbolag, vagnparksägare och försäkringsbolag kontrollerar/bestämmer över allt fler fordon
  Konkurrens kommer att påverka värdekedjan
 10. Fordonstillverkarna vill kontrollera mer av eftermarknaden
 11. Egna varumärken inom reservdelar förväntas växa
 12. Krav på konsolidering sätter press på alla marknadsaktörer
 13. Digitala tjänster och e-handel transformerar industrin, hela affären.
 14. Konsekvenser generellt för verkstäder
  Vad innebär nu detta för en verkstad enligt rapportförfattarna? Jo, att verkstaden måste förbättra den interna effektiviteten och planeringen genom ökad digitalisering, allt mer avancerade DMS-system och verkstadsprocesser/-system. Den måste förbereda både den fysiska verkstaden och personalen på förändringar vid reparationer på grund av elektrifieringen av fordonen samt konsekvenser av uppkopplade och autonoma fordon. Verkstäderna måste även se över hur de närmar sig kunder.

  Med ökad digital kundstyrning måste verkstäderna få kontakt med kunderna digitalt genom samarbeten eller genom traditionellt uppsökande säljarbete. Med ökat antal fordon som kontrolleras av leasingbolag etc måste man som verkstad integreras med deras IT-system samt ha förmåga att skala upp. Man måste ha täckning för att kunna hantera kommersiella kunder eftersom de kommer att arbeta utifrån principen med ramavtal. Att ha en förmåga att skala upp verksamheten innebär också att man har förmågan att finansiera större investeringar i teknik etc.

  Konsekvenser för fordonstillverkare och märkesauktoriserade verkstäder
  Enligt rapportförfattarna har det auktoriserade ledet den starkaste positionen för att få ytterligare marknadsandelar baserat på marknadstrender. Men då måste både fordonstillverkare och auktoriserade verkstäder dra nytta av befintliga kundrelationer och nya, komplexa reparationer för att kunna tränga igenom även i de äldre bilsegmenten på eftermarknaden. Genom att stärka kundlojaliteten med riktade åtgärder som prenumerationsbaserade tjänster och att proaktivt dra nytta av fördelarna med ny teknik som elektrifiering och uppkopplade fordon kan det auktoriserade ledet positionera sig som teknisk expert. På grund av deras datatillgång och tekniska expertis kan fordonstillverkarna överväga att ge aktörer på den fristående eftermarknaden lite/begränsad åtkomst för diagnos. Det ökade behovet av att aktivt hantera eftermarknadsverksamheten och den förändrade konkurrensdynamiken kommer att kräva att fordonstillverkarna ser över sin interna struktur och eftermarknadsstrategi. Investeringar i fristående eftermarknadsverksamheter kan visa sig vara en väg till både större intäkter och bättre lönsamhet för volymfordonstillverkare.

  – Vissa av dessa punkter kan ses som självklarheter och självklara konsekvenser, men det är bra att känna till dem inför framtiden, säger MRFs Joachim Due-Boje i en kommentar till rapporten ”At the crossroads – The Europeean Aftermarket in 2030”.

  Dela via mail

Bilverkstad

AECDR nyheter från Bryssel 18/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 17/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 16/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla