Dom om oskäliga avtalsvillkor i ÅF-avtal

Viktigt österrikiskt avgörande till återförsäljarens fördel gällande affärsvillkor i återförsäljar- och serviceavtal.

I en dom från Högsta domstolen i Österrike – efter en stämning från en enskild Peugeothandlare – döms generalagenten att inom tre månader upphöra med sitt missbruk av dominerande ställning, genom att ändra sina ensidigt utformade affärsvillkor i ÅF-kontrakten. Vidare uppmanas den lägre rättsinstansen, motsvarande tingsrätt, att ompröva sitt tidigare domslut om deltagande i gemensamma kampanjer.

– Eftersom Österrike är en del av EU och i stort sett samma konkurrenslagstiftning gäller, är domstolsutslaget även principiellt viktigt för hela den europeiska märkesbilhandeln, menar MRFs vd, Tommy Letzén.

Det som motsvarigheten till svensk tingsrätt och senare Högsta domstolen prövat och förbjudit är:

  • Bonussystem vid nybilsförsäljning kopplade till resultat i kundtillfredsställelsemätningar
  • Marginalsystem kopplade till försäljningsvolym och -mål
  • Förbud mot prisdumpning till slutkund från återförsäljare som är majoritetsägda av GA
  • Förbud mot ersättning för garantiarbeten (även reservdelar) som inte är kostnadstäckande
  • Förbud mot oskälig extrapolering vid mindre fel/misstag i samband med garantirevisioner
  • Förbud mot att fakturera återförsäljare för kostnader avseende ”mystery shopping”
  • Förbud om krav på deltagande i gemensamma kampanjer, som leder till en begränsad möjlighet för återförsäljaren att själv bestämma priset

Domen, som kom i februari, har nu analyserats och konsekvensutretts av MRF:s tyska motsvarighet, Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Zentralverband, KZF.

– Deras slutsats är att domen inte kan ses som prejudicerande i andra EU-länder, men väl vägledande under förutsättning att den åberopas av någon part i domstol. Den kan även vara ett viktigt stöd för svensk Peugeot-handel och andra återförsäljarföreningar i dialogen kring affärsvillkoren med den svenska generalagenten, säger MRFs förbundsjurist David Norrbohm.

Följande slutsatser drar KZF i sin analys:

  • Beslutet stärker samtliga österrikiska Peugeot-handlares ställning
  • Domen har ingen direkt effekt på andra märken i Österrike, men kommer förmodligen att finnas med i vågskålen vid framtagande av kontrakt
  • Det österriska beslutet har ingen direkt inverkan på kontrakt som avser den tyska marknaden. För detta krävs beslut av konkurrensmyndigheten, tysk domstol eller EU-domstolen. Avgörande för ett sådant beslut är hur den ”relevanta marknaden” ska definieras, beräknas, och ställas i paritet till generalagentens marknadsställning.

Enligt MRF är domen och tolkningen av den, viktig för det fortsatta arbetet med en framtida konkurrensreglering av märkesbilhandeln. 1 juni 2022 ska en sådan träda i kraft.

– Från MRFs sida kommer vi att använda domen i vår dialog med både Konkurrensverket och Näringsdepartementet om det framtida gruppundantaget, medan vi via vår europeiska lobbyorganisation, AECDR, kommer att använda den i dialogen med EU-kommissionen under deras arbete med en ny konkurrensreglering för märkesåterförsäljning, förklarar Tommy Letzén, vd för MRF och svensk representant i AECDR.


Läs analysen närmare här:

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 29/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 28/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Begagnatmarknaden – augusti 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnathandeln för augusti 2021.

Läs mer
Visa alla