Välkommen in och lyssna – Vad betyder bilen?

Vi bjuder in samtliga medlemsföretag till en genomgång av en färsk rapport om bilens betydelse i samhället - 17 juni kl 11.00 – 11.45. Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag av MRF, Bil Sweden och Transportföretagen.

Anmälan
Skicka mejl till sofia.stajic@bilsweden.se.
En Teams-länk skickas senare till de som anmält sig.

Tid och plats
Torsdag 17 juni kl. 11:00 – 11:45.
Microsoft Teams

Bilens negativa effekter, utsläpp, olyckor och buller är ofta i fokus i debatten. Sällan diskuteras de positiva värden som bilen bidrar till genom en ökad mobilitet. I denna rapport har vi lagt de negativa effekterna åt sidan och fokuserar på bilens viktiga roll för tillväxt och välfärd.

WSP har framförallt studerat tre områden: bilens betydelse för arbetsmarknaden, bilens betydelse för livskvalitet samt bilens betydelse för samhällsekonomin. WSP kommer att visa på data, analyser samt spaningar för bilens betydelse efter pandemin.

WSP är ett analys- och teknikkonsultföretag som bland annat arbetar med samhällsutveckling inom transport och infrastruktur samt miljö och energi.

För mer information kring träffen eller rapporten, kontakta:
Charlie Magnusson, MRF, charlie@mrf.se

Dela via mail

Bilhandel

Plats för elbilar i framtidens Stockholm

På SVD Debatt har den blågröna majoriteten i Stockholm ett inlägg om hur de vill prioritera...

Läs mer

EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns...

Läs mer

Nyreg maj 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort registreringssiffrorna för maj månad.

Läs mer
Visa alla