System för regenererad AC-gas minskar klimatpåverkan

Tack vare ny teknik i Norden går gammal AC-gas att återvinna för att åter kunna tjäna som köldmedium. Det är miljöteknikföretaget Eco Scandic som i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR, erbjuder både tjänst och produkt som innebär att köldmedium från demonterade bilar kan återanvändas efter regenerering.

– Bilbranschens hållbarhetsarbete är viktigt. Genom att använda regenererat köldmedium vid byte kan verkstaden bidra till den cirkulära ekonomin, där varje liten insats är viktig, säger MRFs Joachim Due-Boje som välkomnar Eco Scandics erbjudande till verkstäderna.

Genom ett system baserat på reningsteknik och, inte minst, logistik tar Eco Scandic hand om begagnad AC-gas som genom demonterarnas försorg kommer från uttjänta bilar. I huvudsak rör det sig om gaserna R134a och R1234yf som efter en kvalitetssäkrad reningsprocess, enligt standarden AHRI-700, ges ännu ett liv.

Köldmedierna levereras sedan ut i tryckkärl som ska returneras inom ett år.

Elmeri Mustaniemi, Regionansvarig Sverige, Eco Scandic.

– Processen kan även ses som ett utfasningsverktyg av de växthusdrivande gaserna som successivt minskar. Genom att fylla på med regenererad gas bidrar man till denna utfasning istället för att den återvunna gasen destrueras eller att man importerar in nytillverkat köldmedium, säger Elmeri Mustaniemi, Regionansvarig Sverige, på Eco Scandic.

Han påpekar att de aktuella gaserna är kvoterade, ska fasas ut samtidigt som priserna på dem stiger linjärt med utfasningen. Elmeri säger också att återvunnen AC-gas även är ett sätt att motverka gråimport av ”fulgaser”. Ett område där MRF bedrivit ett intensivt myndighetsarbete för att få bort dem från marknaden.

– Vi måste alla både tänka och bidra cirkulärt för vår gemensamma framtid, att använda regenererad AC-gas är ett viktigt steg i detta arbete, avslutar han.

Dela via mail

Bilverkstad

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns...

Läs mer

System för regenererad AC-gas minskar klimatpåverkan

Tack vare ny teknik i Norden går gammal AC-gas att återvinna för att åter kunna tjäna...

Läs mer
Visa alla