EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns inom motorbranschen avseende märkesåterförsäljning, servicemarknadstjänster och reservdelar.

Slutsatsen är att resultatet av utvärderingen inte föregriper i kommissionens beslut om att den nuvarande konkurrensregleringen ska upphöra, revideras eller förnyas senast 31 maj 2023. Dock finns det ett område som måste hanteras speciellt – tillgång till fordonsdata, enligt utvärderingen.

– Vår utvärdering har visat att förordningen om gruppundantaget för motorfordon har gjort det lättare för företag inom fordonsindustrin att bedöma om deras avtal överensstämmer med EUs konkurrensregler. Samtidigt visade den att vi måste ta hänsyn till framväxten av ny teknik och den ökande betydelsen för data i konkurrensdynamiken i denna bransch. Kommissionen kommer därför att fundera över hur man kan ta itu med dessa frågor för att säkerställa att reglerna förblir tillämpliga för en snabbt föränderlig bilindustri, konstaterar EU:s kommissionär för konkurrens- och digitaliseringsfrågor, Margrethe Vestager i ett uttalande.

Utvärderingsarbetet har skett nogsamt från konkurrensmyndighetens sida, genom egna analyser, synpunkter och inlagor från marknadens olika intressenter – inklusive konsument och bilägare. MRF har agerat nationellt på egen hand, medan på EU-nivå har arbetet skett genom lobbyalliansen AECDR.

I stort är konkurrensmyndigheten nöjd med utvecklingen från 2010 och framåt, konkurrensen, inom såväl märkesbilhandel som servicemarknaden, fungerar som tänkt.

För märkesbilhandeln råder det för personbilar konkurrens inom märket och mellan märkena, samtidigt som e-handel öppnar upp nybilsmarknaden ytterligare, på gott och ont, till att även omfatta hela den inre marknaden. Däremot är inte konkurrensen på marknaderna för lätta transportbilar och tunga fordon lika omfattande.

För servicemarknaden konstaterar man att konkurrensen ökat, inte minst på många lokala marknader, inom det auktoriserade leden vilket varit nybilsägare tillgodo. Däremot uttrycker kommissionen en oro över fristående verkstäders förmåga att konkurrera om de inte har tillgång till verktyg, reservdelar och bilens digitala innehåll. För att säkerställa denna konkurrens förordar utvärderingen en uppdatering av regelverket med ökad hänsyn till fordonsdatans betydelse för att kunna utföra uppdragen fackmässigt.

Slutligen konstaterar man att reservdelsmarknaden behöver fortsatt en konkurrensreglering enligt den nuvarande för att stimulera konkurrens mellan delar från OEM, OE och fristående tillverkare/distributörer.

Dela via mail

Bilhandel

Plats för elbilar i framtidens Stockholm

På SVD Debatt har den blågröna majoriteten i Stockholm ett inlägg om hur de vill prioritera...

Läs mer

EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns...

Läs mer

Nyreg maj 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort registreringssiffrorna för maj månad.

Läs mer
Visa alla