Plats för elbilar i framtidens Stockholm

På SVD Debatt har den blågröna majoriteten i Stockholm ett inlägg om hur de vill prioritera elbilar och de fossilfria transporterna i framtiden. Bland annat lyfter de fram hur de kommer att verka för att underlätta parkeringsmöjligheter samt ha billigare biltullar för dessa fordon. MRF ser positivt på att det för första gången visas tydligt att det inte finns någon konflikt mellan en växande bilism och att klara klimatmålen.

Den elektrifiering som bilbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan klaras samtidigt som det blir billigare att använda bil i Stockholm.

– Bilbranschen kommer nu med ett modellutbud som möjliggör en fossilfri och elektrifierad framtid, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Vi gläds åt att staden tar sitt ansvar och säkerställer att det finns möjligheter att ladda bilarna och arbetar för fler p-platser med laddstolpar.

– En möjlighet för att utnyttja den infrastruktur för el som redan finns är att, som i bland annat London, börja titta på hur belysningsarmatur och lyktstolpar kan förstärkas och användas för laddning av elfordon, avslutar Anders Östberg. Här kan politikerna underlätta de fossilfria transporterna genom att anpassa regelverket för detta.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 29/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 28/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Begagnatmarknaden – augusti 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnathandeln för augusti 2021.

Läs mer
Visa alla