MRF stärker sitt utbildningserbjudande

MRF utvecklar sin utbildningsverksamhet. Parallellt med att den växlar upp har Anna Nilsson Bålman, 59, rekryterats som utbildningsansvarig.

– Anna är en viktig del av MRFs nya strategi, MRF 2.0, förklarar David Norrbohm, förbundsjurist och med utbildningsfrågorna under sitt paraply.

Anna Nilsson Bålman kommer närmast från Ekobrottsmyndigheten, där hon arbetat som utbildningsspecialist i elva år. I bagaget har hon både gedigen akademisk bakgrund inom kommunikation, beteendevetenskap och pedagogik samt lång arbetslivserfarenhet inom framför allt utbildningsfrågor. Det ständiga lärandet är således hennes vardag sedan decennier tillbaka.

– I mitt uppdrag ligger att utveckla, modernisera och strukturera MRFs utbildningserbjudande. Till att börja med handlar det om att utveckla infrastrukturen, i första hand att effektivisera processerna bakom våra utbildningar, säger Anna Nilsson Bålman.

Utbildningsutbudet och det pedagogiska upplägget ses över, dels så att det blir anpassat till nya sätt att lära sig, dels tar hänsyn till medlemsföretagens behov av förändring i ett allt högre tempo.

– Det handlar om att se vad som går att göra digitalt och interaktivt på distans och vad som ställer krav på praktisk tillämpning. Tag en plåtis, exempelvis, där det krävs alltmer teoretiska förkunskaper, inte minst inom det digitala, innan man kommer till de praktiska momenten, säger Anna och fortsätter:

– Att se till att alla, som till exempel ska lära sig laga plast, först känner till de lite mer teoretiska grunderna och säkerhetsföreskrifterna för plast, innan de i grupp och med en lärare lär sig att laga plast i en verkstad, gör att man kan lägga mer tid och kvalitet på praktisk tillämpning och träning.

 

Som ett led i att möta behovet av utbildning har Anna tillsammans med kollegor på MRF påbörjat arbetet med att ta fram flera e-utbildningar som är planerade att lanseras i höst.

Dela via mail

Produkter och tjänster

E-utbildning för dig som jobbar med elfordon – till skolor

Nu kan du som studerar göra MRFs e-utbildning för säker hantering av elfordon. Utbildningen utgår från...

Läs mer

E-utbildning – elsäkerhet runt elfordon

E-utbildning för dig som vistas i lokaler där arbete med elfordon sker. Du utför inte själv...

Läs mer

MRFs utbildningar och event för branschen

Våra utbildningar och event är unika för branschen och anordnas via oss på MRF. Passa på...

Läs mer
Visa alla