Bonus för miljöbilar slut

De nästan 3 miljarder kronor som staten via Transportstyrelsen ska använda till utbetalning av klimatbonusar under 2021 kommer att vara förbrukade inom någon vecka. Innan det tillförs nya pengar pausas utbetalningarna av klimatbonusar.

Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 60 g/km vid blandad körning är berättigad till en klimatbonus. Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor.

– Det är glädjande att så många väljer att ta ut klimatbonusbilar, säger Klaus Silfvenius, ansvarig för bilhandel på MRF. Det minskar miljöpåverkan samt skyndar på processen att ställa om till en mer hållbar bilpark.

– Att pengarna är slut inom bonus/malus-systemet bör inte hindra utbetalning, säger Klaus Silfvenius. Transportsektorn bidrar årligen med ca 65-70 miljarder till statskassan. I statens egna beräkningar så betalar personbilstrafiken in ca 2 gånger sin egen kostnad. Regering bör snarast tillskjuta medel från detta överskott för att inte bromsa omställningen till mindre klimatpåverkan från fordonen. Branschen är en del av lösningen, inte problemet, för en hållbar mobilitet.

Regeringen ser ut att ha räknat fel i sina prognoser över hur mycket pengar som ska betalas ut i klimatbonus under året. Bonus/malus-systemet gick back med nästan 700 miljoner kronor under de första två åren, när det infördes var tanken att systemet skulle vara självförsörjande. Statistiken visar på en kraftigt ökad andel klimatbonusfordon under första halvåret i år. Drygt 40% av nybilsförsäljningen är bilar som är berättigad till bonus, främst till elbilar.

Ändringar inom bonus-malus systemet ledde bland annat till sänkt bonus för laddhybrider, och följaktligen till sänkt försäljning av dessa fordon. Från att tidigare stått för ca 50% av andelen laddbara fordon är andelen nu nere på en tredjedel. Det försvårar bland annat för de bilköpare som har långt mellan laddstationerna, exempelvis utanför tätorterna. Innan laddinfrastruktur och den geografiska elkapaciteten är löst kommer laddhybrider vara en viktig del i omställningen.

Även tidigare år har pengarna som avsatts för klimatbonus tagit slut i förtid och då har systemet fått ytterligare tillskott. Om regeringen beviljar nya anslag återupptar Transportstyrelsen arbetet med att betala ut klimatbonusar. Den som redan har skickat in en ansökan ligger kvar i kön.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 29/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 28/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Begagnatmarknaden – augusti 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnathandeln för augusti 2021.

Läs mer
Visa alla