Covid 19 – här finns information att få!

Här samlar vi aktuell information om Coronas påverkan på våra företag. Vi följer nyheter, information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

Ingen korttidspermittering efter 30 september 2021

Det tillfälliga krisstödet vid korttidsarbete upphör att gälla den 30 september 2021. Därmed kan medlemsföretag varken permittera sina anställda eller erhålla något statligt stöd efter den 30 september 2021. Den arbetsgivare som har tecknat lokalt avtal om korttidspermittering och som därefter har permitterat sina anställda under juli, augusti och september 2021 får ansöka om stöd för dessa tre månader hos Tillväxtverket under november 2021. Tillväxtverket kommer att hantera ärenden kopplade till stödet fram till och med den 31 mars 2022, sedan tar Skatteverket över hanteringen. Här finns information om ansökan hos Tillväxtverket här.


Återgång till arbetsplatsen

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta hemifrån upphör att gälla från och med den 29 september. Det står då arbetsgivare fritt att planera för återgång till arbetsplatserna för de arbetstagare som arbetat hemifrån. Det är precis som tidigare under pandemin viktigt att se över förhållanden kopplat till arbetsmiljön och Covid-19. Det kommer dock finnas anledning att vara fortsatt uppmärksam på besked från myndigheter och andra aktörer i samhället samt även på hur kunder och leverantörer förhåller sig. Beroende på vad som sker kan rutiner och intern kommunikation behöva ändras och uppdateras. Det gäller även riskbedömningar enligt arbetsmiljölagstiftningen

Ändringar avseende karensavdrag och sjukintyg

  • Under pandemin har särskilda regler gällt för ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper. Dessa särskilda regler gäller till och med den 30 september och kommer sedan att avslutas enligt besked från regeringen.
  • Från den 1 oktober 2021 ska arbetstagare därmed alltid styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg om sjukfrånvaron pågår längre än sju dagar.
  • Från den 1 oktober 2021 är det även åter möjligt att med tillämpning av regler i gällande kollektivavtal begära så kallade förstadagsintyg.
  • Fram till utgången av januari 2022 kommer arbetstagare som är föräldrar kunna få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

 


Skyltar

Skyltar att skriva ut och sätta upp

Ladda ner skyltarna som pdf-filer och spara i din dator innan du skriver ut!

 

 


Information om Covid-19

Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.
Folkhälsomyndigheten här
Tillväxtverket här
Arbetsmiljöverket här
Försäkringskassan här
Vårdguiden 1177 här


 

Dela via mail

Produkter och tjänster

E-utbildning för dig som jobbar med elfordon – till skolor

Nu kan du som studerar göra MRFs e-utbildning för säker hantering av elfordon. Utbildningen utgår från...

Läs mer

E-utbildning – elsäkerhet runt elfordon

E-utbildning för dig som vistas i lokaler där arbete med elfordon sker. Du utför inte själv...

Läs mer

MRFs utbildningar och event för branschen

Våra utbildningar och event är unika för branschen och anordnas via oss på MRF. Passa på...

Läs mer
Visa alla