Kom ihåg att rapportera farligt avfall

Nu ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in det till det nyupprättade avfallsregistret. Det är ett register som drivs av Naturvårdsverket. Läs mer om hur du rapporterar här.

1. Anteckna uppgifter löpande
Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökades hösten 2020. Du ska, som avfallsproducent, löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall med mera i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.

2. Rapportera senast två dagar efter anteckning
Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord. Det är dina antecknade uppgifter som ska rapporteras. Du ska, som avfallsproducent, också lämna uppgifter om din verksamhet som kontaktuppgifter, organisationsnummer och din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

3. Rapportera med e-tjänst eller API
Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten med hjälp av e-legitimation. De verksamheter som ska rapportera ofta till avfallsregistret kan ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna uppgifter direkt.

4. Ta reda på avfallets avfallskod
För att underlätta rapporteringen är det bra att ta reda på sin verksamhets vanligaste avfallstyper med avfallskoder. Första gången du rapporterar kommer det sannolikt att ta lite tid, men spara koderna och uppgifterna så går det lättare nästa gång. Det är viktigt att avfallskoden blir rätt eftersom det avgör att avfallet tas om hand på rätt sätt.


Läs mer om avfallskodning här

Bra exempel på hur en bilverkstad ska agera
Östers Bilverkstad

Bra informationsfilm
3 minuter – Rapportera farligt avfall

Läsa mer
Huvudvägledning med alla ingångar till avfallsregistret – Naturvårdsverkets webbplats


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilverkstad

Anmäl dig till yrkes-SM 2022

Tävlingssugna unga talanger sökes! Har ditt företag någon? Transportföretagen söker efter tävlande inom motorbranschens fem yrken,...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 3/2022

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 2/2022

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla