Ny konsumentköplag 1 maj – se webbinarium

Från och med 1 maj gäller en ny konsumentköplag. Den stora förändringen för bilbranschens del är att den omvända bevisbördan för ursprungligt fel förlängs från 6 månader till 2 år. Det innebär att handlaren ansvarar för fel som visar sig inom två år från köpet, såvida han eller hon inte kan visa att felet inte fanns vid köpet eller att det är oförenligt med felets art. Se webbinarium nedan med MRFs jurist David Norrbohm.

Se webbinarium (inspelning från 15 juni) om den nya konsumentköplagen


Presentationen från webbinariet hittar du här


Viktigare med korrekt dokumentation vid inbyte och försäljning

Vår rekommendation har ju varit att möta den nya KKL med en bättre dokumentation av fordonens status, att göra noggrannare test där det finns en tydlig process och rutinbeskrivning hur test ska göras, med fördel av annan än säljaren och där dokumentation på något sätt styrks av mätningar och avläsningar. Om test och VDN görs av säljaren finns alltid en risk att det juridiskt får ett lägre bevisvärde (vid tex en prövning i ARN).

Detta stärker alltså vårt tidigare råd om att handlaren behöver se över rutiner och kvaliteten i test samt underlagen för VDN. Beakta också att om det finns andra fel i köpedokumentationen så medför det minskad trovärdighet för övriga dokument vid en juridisk bedömning.

Beakta också att försäkringsbolagen kommer att ifrågasätta skadeutfall som ursprungligt fel upp till 2 år efter försäljningen, det blir handlarens sak att bevisa motsatsen.

Vi vill även trycka på vikten av att ge kunden kompletta garantiunderlag för de garantier som lämnas vid försäljning. Saknas villkorsbilaga för en garanti så finns risken att den bedöms som mer omfattande än vad som var avsikten (t ex en trafiksäkerhetsgaranti)

Våra råd till dig som bilhandlare:

 1. Säkerställ en tydlig rutin om hur ni gör test av bilar ni köper in
 2. Säkerställ kompetens och utbildning på era testare alternativt köp in tjänsten men kravställ den. Testen ska främst säkerställa att ni inte betalar för mycket för ett inbyte/inköp, så slarva inte.
 3. Inhandla utrusning och verktyg till testare
  – Diagnosutrustning för att ta ut felkoder
  – Mätinstrument, exempelvis termometer
  – Fotografera bilens status, invändigt, utvändigt och under bilen*
 4. Dokumentera fel, dölj dem inte, det sätter er bara i dålig dager vid tvist.
 5. Radera inte felminnen utan att dokumentera dem (utskrift).
 6. Var noggrann vid skapande av underlag för annons och säljmaterial, dessa utgör underlag till köpeavtalet, fel i annons är alltså köprättsligt fel. Beakta att leverantörer av utrustningslistor mm inte har helt korrekta underlag, kontrollerar ni det inte är ni sansvariga.
 7. Var tydliga vid skapandet av VDN, undvik osäker funktion, det ligger er bara i fatet vid en granskning. Är ni osäkra på något ange i textfältet varför.
  Att ange ”ej kontrollerad” är det samma som att ange att ni ej vet status, då gäller kundens åsikt.
 8. Säkerställ att kunden informeras om bristerna på bilen och att hen godkänner bristerna/felen/skadorna samt skriver under VDN att de gjort det.
 9. Se till att kunden får leveransvillkor (uppdaterade för nya KKL) och garantiunderlagen med villkor.
 10. Spara all dokumentation minst 38 månader.

* Mycket viktigt på elbilar med batteri under bilen, att dokumentera att batteriet inte är skadat underifrån.

Demo MRF Begtest och MRF Plusgaranti

För att underlätta har MRF flera verktyg som kan användas, bland annat MRF Begtest som är ett ärendehanteringssystem för att hålla koll på inbyten, där det finns stöd för test och där VDN skapas i systemet baserat på testen. Lågupplösta/små bilder kan lagras i systemet, möjlighet att hantera högupplösta bilder är under utveckling. Vi har också MRF Plus-garanti, en 12 mån/1500 mil försäkringslösning för begagnade bilar. Om du vill veta mera om MRF Begtest och få en demo utan kostnad, kontakta oss på 08-701 63 00 jeanette@mrf.se 

Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. MRFs distriktsmöte arrangeras...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla