Wayke är nu publikt - Sveriges nya marknadsplats för bilar. En modern, digital plattform för att köpa och sälja främst begagnade bilar i Sverige, framtagen för att svara på köparnas och säljarnas önskemål om tillgänglighet och tjänster. Snabbare, smartare och skapad av branschen, för branschen, med alla som vinnare då Wayke bygger på branschens samlade kunskap om bilar, bilförsäljning och kundernas behov.


Över 800 driftställen är anslutna just nu.


En av många anslutna företag är Toveks Bil. Så här säger Gregor Tovek, ägare till Toveks Bil, om Wayke.
Vi från Toveks fyller Wayke med bilar, vill inte missa den enorma marknadssatsning som branschen nu gör. Är vi med från början får vi massor med fokus på våra bilar. Jag tycker det är helrätt att branschen kliver in och skapar en modern sajt där köparna känner sig trygga”


Läs mer och ansök på wayke.se

Följ Wayke på Facebook


Wayke är ett unikt samarbetsprojekt inom branschen och med stöd av MRF drivs Wayke. Wayke ger långsiktigt bilhandeln förutsättningar att säkra tillgången till kunddata och att bygga en relation med kunden även utanför bilhallen. Wayke finansieras via Föreningen Svensk Bilhandel, en organisation bestående av bilhandlarna inom MRF.


Tommy Letzén om Wayke

Tommy Letzén, VD för Motorbranschens Riksförbund (MRF), berättar om varför MRF står bakom Wayke och varför en egen digital plattform är viktigt för branschen i stort.

 

 

 

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Mycket höga bilvolymer även i september!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar september månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Nu är Wayke live!

Wayke är nu publikt - Sveriges nya marknadsplats för bilar. En modern, digital plattform för att...

Läs mer
Visa alla