Regeringen har beslutat om en höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering till 80 km/h från och med 1 december 2017. Idag får alla fordon vid bärgning och bogsering köra i max 40 km/h. Genom förändringen får bärgningsbilar bogsera i max 80 km/h.

– Den ökade hastigheten vid bogsering och bärgning tillåter större framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom det blir mindre köbildning, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth i ett pressmeddelande med anledning av förändringen.

Assistancekårens vd, Mats Nilsson, ställer sig positiv till höjningen, men betonar att det viktigaste för bärgarna är att kunna utföra sitt uppdrag snabbt och säkert samt att bogseringshastighet bara är en del av detta.

Bärgarna

Kåren ökar marknadsaktiviteter i syd

Gång på gång exponeras Assistancekårens varumärke både i media och i andra publika sammanhang.

Läs mer

Effektivare och digitaliserad bilbärgning

Ett nytt spännande år ligger framför bärgningsbranschen i allmänhet och Assistancekåren i synnerhet.

Läs mer

Assistancekåren tar hem servicecenter

Under våren kommer Assistancekåren att stärka upp sin nationella organisation. Detta när ”Kåren” startar upp ett...

Läs mer
Visa alla