Branschmöte med bärgarna

Nyligen träffade branschen bärgarna - MRF, BIL Sweden, SBR mötte Assistancekåren-bärgarna, Viking, SOS International och Falck för att diskutera hantering av bärgade elfordon. Mycket handlar om säkerhet, informationsöverlämnande, arbetsmiljö men också de fysiska förutsättningar som måste finnas för att klara av tillverkarnas krav.

MRF driver frågan rent generellt så våra medlemmar inte ska få skadade bilar bärgade till sina verkstäder, bilar som uppenbarligen inte ska repareras. Frågorna kring hur hantering och lagring av fordon på ett miljö- eller säkerhetsmässigt korrekt sätt är också frågor som MRF driver. SBRs medlemmar i form av bilåtervinnare har ytor avsedda för fordon där det finns risk för läckage av miljöfarliga ämnen eller där brandrisken är stor, betydligt miljövänligare att dessa fordon bärgas direkt till dem.

Arbetet fortsätter för att vi också skall få till en bra överlämning av fordon till våra verkstäder där det klart framgår att fordonet är en el- eller laddhybrid för säkerställa rätt hantering. Viktigt att bärgarna markerar eller skyltar att det är en el-bil till personalen som kommer till verkstaden på morgonen, ovetandes om vad det är för fordon.

Dela via mail

Bärgarna

Branschmöte med bärgarna

Nyligen träffade branschen bärgarna - MRF, BIL Sweden, SBR mötte Assistancekåren-bärgarna, Viking, SOS International och Falck...

Läs mer

Assistancekåren har ny hemsida

Assistancekårens samhällsservice i realtid. Det är en av de intresseväckande finesserna på Assistancekårens nya, upphottade, hemsida.

Läs mer

Anna Eklund förstärker marknadsteamet

Assistancekåren förstärker sin marknadsorganisation. Anna Eklund har rekryterats som marknadsspecialist. Anna tillträdde sin tjänst på huvudkontoret...

Läs mer
Visa alla