Nytt ställningstagande från Skatteverket (november 2017), läs nedan:
Nya skatteregler för styrelsearvoden

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperioden. Detta innebär en förlängning av den övergångsperiod där arvoden kan utbetalas till fakturerande företag utan beskattningskonsekvenser för parterna enligt nedan:

När det gäller redan ingångna avtal kan dessa fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFDs dom och gäller under perioden fram till nästkommande årsstämma, dock senast under 2018.

Domen innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst och kan inte längre faktureras till styrelsemedlems bolag. Några få undantag kan göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag.

Enligt skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering även gälla ifråga om socialavgifter.

Tillhör ert bolag de som fakturerat styrelsearvoden läs mer här på skatteverkets hemsida.

 

Juridik

Nytt besked – beskattning av styrelsearvoden

Nytt ställningstagande från Skatteverket (november 2017), läs nedan:

Läs mer

MRF uppmärksammar ny konsumentsajt

Konsumentenheten är en ny aktör på internet inom kundklagomål som inte skall förväxlas med Konsumentverket eller...

Läs mer

Ny penningtvättslag

Den 1 augusti 2017 började den nya penningtvättslagen att gälla. Genom den nya lagen ställs betydligt...

Läs mer
Visa alla