Nytt ställningstagande från Skatteverket (november 2017), läs nedan:
Nya skatteregler för styrelsearvoden

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperioden. Detta innebär en förlängning av den övergångsperiod där arvoden kan utbetalas till fakturerande företag utan beskattningskonsekvenser för parterna enligt nedan:

När det gäller redan ingångna avtal kan dessa fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFDs dom och gäller under perioden fram till nästkommande årsstämma, dock senast under 2018.

Domen innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst och kan inte längre faktureras till styrelsemedlems bolag. Några få undantag kan göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag.

Enligt skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering även gälla ifråga om socialavgifter.

Tillhör ert bolag de som fakturerat styrelsearvoden läs mer här på skatteverkets hemsida.

 

Juridik

MRF vill ha speciella regler för leasing- och avbetalningsfordon

MRF vill ha en fungerande kreditmarknad, därför vill MRF att det blir speciella regler för fordon...

Läs mer

Föreläggande från Länsstyrelsen om penningtvätt?

Det har kommit till MRFs kännedom att Länsstyrelsen, Västra Götaland i dagarna har skickat ut ett...

Läs mer

Ny VDN på gång – MRF och KOV i samarbete

Det finns ett behov av att modernisera delar i den nuvarande Varudeklarationen för begagnade bilar, populärt...

Läs mer
Visa alla