MRF:s kurs för utbildning till plastreparatör hålls i Mjölby i samarbete med Bojo Utbildningar, www.bojo.se

Datum:

5 feb — 8 feb , 2018

Plats:

Bojo Utbildningar AB, Mjölby

Organisatör:

MRF & Bojo utbildningar

Kontaktinfo:

Jan Olvenmo 08-701 63 21, jan.olvenmo@mrf.se
Christine Öiangen 08-701 63 27, kiki@mrf.se


Mer info:

Dag 1, 2 och 3:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
  • Grundlära, lim och strukturmetod
  • Svetsmetod samt stora reparationer

Kursen startar med den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43.
Kursen fortsätter med reparationsteknik, materiallära och strukturmålning.
Genomgång av konceptet och tidlistan. Teoretisk utbildning i grunderna och praktik i svetsteknik på olika plastsorter. Kursen innehåller dessutom de senaste rönen om nya reparationsmetoder på olika plastsorter.

Dag 4:

  • Examineringsdag (Prov)

Den fjärde dagen ska man avlägga prov i plastreparationer. Klarar man proven är man godkänd bilplastreparatör och erhåller sitt diplom.
Sista dagen slutar man senast kl. 15.00, beroende på hur lång tid man behöver för att slutföra sitt prov.

Kurstider

Dag 1: Måndag kl. 09:30 – 17:00

Dag 2: Tisdag kl. 08:00 – 17:00

Dag 3: Onsdag kl. 08:00 – 17:00

Dag 4: Torsdag kl. 08:00 – 15:00 – Examineringsdag


Förkunskaper
Inga speciella förkunskaper krävs. Däremot ska deltagaren till MRFs kansli skicka en kopia på intyg från läkarundersökning enligt AFS 2014:43 “Tjänstbarhetsintyg”.

Kalendarium