Om tre månader träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det nya regelverket kommer att ha många speciella krav på motorbranschföretagen, enligt den bedömning som MRF gjort.

MRF håller därför på att utarbeta en så kallad Code-of-conduct (uppförandekod) kopplad till nya GDPR-förordningen. I den informeras kunderna om vilka uppgifter man behandlar, varför och hur länge man sparar dessa uppgifter.

MRF har i dagarna även gått in med ett stort antal frågor till Datainspektionen i syfte att uppförandekoden skall bli så förenlig som möjligt med den nya dataskyddsförordningen. Det är MRFs förhoppning att den skall vara klar i mars. Den kommer då att finnas tillgänglig på MRF-Online.

– Tillsammans med utbildningsföretaget TrainingPartner, advokatbyrån Lindahl samt ett antal leverantörer av DMS-program har MRF tagit fram en branschanpassad endagsutbildning i regelverket. Jag rekommenderar att gå den, uppmanar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

Han påtalar vikten av att alla företag sätter sig in i regelverket samt ser över sina rutiner, att de uppfyller GDPRs krav i maj när allt blir skarpt.

Mer om endagskursen i nya GDPR-förordningen här


Läs mer om GDPR och motorbranschen

Juridik

Privatleasingbil – ny blankett i MRF Online

MRF har tagit fram en beställningsblankett inklusive villkor att använda vid beställning av privatleasingbil. Den nya...

Läs mer

Att marknadsföra bilar med miljöargument – vad gäller?

Välkommen tisdag den 17 mars på frukostseminarium om regler och riktlinjer gällande miljöpåståenden vid marknadsföring av...

Läs mer

Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra...

Läs mer
Visa alla