Om tre månader träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det nya regelverket kommer att ha många speciella krav på motorbranschföretagen, enligt den bedömning som MRF gjort.

MRF håller därför på att utarbeta en så kallad Code-of-conduct (uppförandekod) kopplad till nya GDPR-förordningen. I den informeras kunderna om vilka uppgifter man behandlar, varför och hur länge man sparar dessa uppgifter.

MRF har i dagarna även gått in med ett stort antal frågor till Datainspektionen i syfte att uppförandekoden skall bli så förenlig som möjligt med den nya dataskyddsförordningen. Det är MRFs förhoppning att den skall vara klar i mars. Den kommer då att finnas tillgänglig på MRF-Online.

– Tillsammans med utbildningsföretaget TrainingPartner, advokatbyrån Lindahl samt ett antal leverantörer av DMS-program har MRF tagit fram en branschanpassad endagsutbildning i regelverket. Jag rekommenderar att gå den, uppmanar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

Han påtalar vikten av att alla företag sätter sig in i regelverket samt ser över sina rutiner, att de uppfyller GDPRs krav i maj när allt blir skarpt.

Mer om endagskursen i nya GDPR-förordningen här


Läs mer om GDPR och motorbranschen

Juridik

Boka dig på MRFs juridikkurser

MRFs förbundsjurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

MRF vill ha speciella regler för leasing- och avbetalningsfordon

MRF vill ha en fungerande kreditmarknad, därför vill MRF att det blir speciella regler för fordon...

Läs mer

Föreläggande från Länsstyrelsen om penningtvätt?

Det har kommit till MRFs kännedom att Länsstyrelsen, Västra Götaland i dagarna har skickat ut ett...

Läs mer
Visa alla