Det är nu beslutat att från om med 1 juli 2018 måste företag som bedriver fordonsserviceverksamhet ha personalliggare. Syftet med att införa kravet är bland annat att komma åt svartarbete och skattefusk, enligt Skatteverket.

MRFs Joachim Due-Boje, Johan Holmqvist och Jan Olvenmo har haft en mer detaljerad genomgång med Skatteverket om kravet och hur det ska tillämpas och tolkas på motorbranschföretag; verkstäder, bilhandlare och lack- och skadeverkstäder. Som branschorganisation för den seriösa bilhandeln och verkstadsnäringen välkomnar MRF kravet på personalliggare eftersom det innebär konkurrens på lika villkor samtidigt som konsumentens ställning stärks.

Kraven på elektroniska personalliggare är allmänt hållna (förutom för byggbranschen), eftersom det inte kommer att finnas krav på elektroniska personalliggare i verksamheter som rör fordonsservice. De krav som finns är att om man är skyldig att föra en personalliggare så ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren dokumenteras samt att löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

De uppgifter som ska dokumenteras är enligt Skatteverket:

    • Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer
    • Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten
    • Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas

Uppgifterna ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift tas bort eller på annat sätt görs oläslig, utan ska göras genom tillägg. Det ska då framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts. Det samma gäller komplettering av uppgifter det vill säga vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts.

Personalliggaren ska hållas tillgänglig i verksamhetslokalen så att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska kunna se personalliggarens innehåll.

Noteringar från mötet med Skatteverket, klicka här

 

Bilhandel

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Ökat ansvar om penningtvätt vid bilfinansiering

Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel...

Läs mer

BegBil-19, 7-8 nov – Save the date!

Tack för alla enkätsvar från er som deltog på BegBil-18! Eftersom över 80% av er inte...

Läs mer
Visa alla