Från och med 1 juli 2018 införs personalliggare i fordonsbranschen, det vill säga de företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet (bil-, lastbils-, entreprenad-, skade- och lackverkstäder samt rekond- och däckföretag). Sedan några år tillbaka har restauranger, frisörer, bygg- och tvätteriföretag personalliggare. Syftet med personalliggare är att främja en rättvisare konkurrens.

I dagarna sänder Skatteverket ut en information om personalliggare till branschen varför vi här vill uppdatera er på senaste nytt.


Blandad verksamhet
För företag som säljer bilar och har verkstad (blandad verksamhet) under samma organisationsnummer, gäller personalliggare endast om verkstadens omsättning är 25 procent eller mer av företagets totala omsättning.

Ställningstagande
På mötet 3 maj informerade Skatteverket att de ska ha ett ställningstagande klart före 1 juli, om vilka roller som berör vår bransch. MRF har informerat och skickat listor till Skatteverket vilka roller som finns i branschen, det som Skatteverket kallar fordonsserviceverksamhet.

Vilken personal berörs?
MRF kommer att ha ytterligare möten med Skatteverket kring dessa frågor. Nästa möte är den 21 maj då vi ska träffa dem och diskutera om vilken personal som ska vara inskriven i liggaren. Ska en mekaniker vara instämplad eller inte vid provkörning, ska reservdelssäljaren finnas med även om han eller hon är och hämtar delar? Ska en garantihandläggare som sitter på andra våningen ovanför verkstaden var inskriven? Det måste vara tydligare om och hur administrativ personal ska registreras.

Nytt möte i Norge
MRF har bjudit in Skatteverket till Oslo 27 juni för att träffa Skatteetaten (norska Skatteverket) tillsammans med NBF (Norges MRF), för att titta på hur Norge har löst deras personalliggare.

Kontrollavgifter från juli månad
Vid besök på företag får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete i din verksamhetslokal. De får ta ut en kontrollavgift om du inte har fört personalliggare eller om den inte är förd på rätt sätt, eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.


Läs mer Skatteverkets brev om personalliggare 180503

Läs mer på Skatteverkets hemsida här


MRFs tidigare inlägg om personalliggare
https://www.mrf.se/blog/2018/04/03/klart-med-krav-pa-personalliggare/


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Bilhandel

Nyreg juni 2019 – Kraftig ökning av elbilar

Klaus Silfvenius, ny bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni månads nybilsregistreringar;

Läs mer

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Ny förordning för färdskrivare

Det nya regelverket Förordning 165/2014 om Färdskrivare vid vägtransporter (EU) för yrkestrafiken införs utan möjlighet till...

Läs mer
Visa alla