MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet inför höstens val.

Det känns som det inte ens går en enda dag utan att någon uttalat sig i tidningen om vikten av att minska bilismen i våra städer. Så här i valtider är det allt från politiker till experter – officiella eller självutnämnda – på stadsbyggnad som har diverse idéer om hur vi får bort de förhatliga bilarna från stan. Bort med parkeringsplatser! Miljözoner! Tullar och skatter! Bilfritt centrum! Gupp och avsmalningar! Kreativiteten flödar, men knappast konsekvensanalyserna.

Alla torde vara överens om att bilen behövs. Inte minst på landsbygden, där det näppeligen går att bo, jobba och ha ett socialt liv utan bil. För hur skulle annars ungarna komma till förskolan, hemtjänsten ta sig till de äldre, storhandling kunna ske och för att inte tala om hur man skulle kunna jobba oregelbundna tider.

Men, bilen behövs även i stan. Staden finns givetvis för de som har förmånen att bo och arbeta i samma kvarter eller åtminstone inom bekvämt räckhåll. I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att allt fler stadsbor faktiskt vill äga och köra bil, helt enkelt för att det är praktiskt och ger en frihet över sin tid. Här lyssnar nog politikerna inte på sina väljare utan har en egen agenda.

Staden är också till för alla de som bor utanför. Sedan långt tillbaka har staden varit en samlingsplats för handel, möten, affärer, kultur, nöjen och är så fortfarande. En framgångsrik stad har ett utbud som är större än för bara de som bor där. Det betyder naturligtvis en del trafik men det större utbudet är ju till glädje även för de som bor i staden. Dessutom kräver de av oss som bor i städer en allt utökad service som måste utföras med bil. Det kan handla om e-handel och hemleveranser av mat och kläder, sjukvård och liknande. Kanske självkörande bilar på lite sikt blir den succé vi hoppas på för leveranser av både personer, tjänster och varor? Men självkörande bilar är även de bilar som behöver plats och framkomlighet.

Samtidigt sitter stadsbyggnadsavdelningar och planerar bort bilen i många av våra städer. Parkeringsnormer minskas eller till och med tas bort i nya bostadsområden, med följden av parkeringskaos i grannkvarteret. Gator görs om till gågator och hela stråk görs bilfria. Centrumhandeln tar stryk då man inte kan parkera i närheten och folk åker istället till externa köpcentra – ställen vars parkeringar Miljöpartiet vill beskatta. Ställ istället krav på att nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler ska planera för fordon, och se till att bygga parkering under jord.

Allt för att det finns en politisk skepsis till bilen och den individuella mobiliteten. Men med mängden modern teknik som finns att välja mellan i dagens fordon, nya bränslen och sund stadsplanering behöver inte bilen vara ett miljöproblem som skall värderas mot den frihetsmaskin som bilen är idag.

I framtiden kommer bilen att vara en del av lösningen för miljövänlig mobilitet.


Tommy Letzén
vd MRF

MRF inför valet

En att-göra-lista till den nya regeringen

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet i samband med höstens val.

Läs mer

Bilen – en högt skattad frihetsmaskin

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet inför höstens val.

Läs mer

Från stad till land – bilen hör hemma överallt

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet inför höstens val.

Läs mer
Visa alla