En seminariedag fylld med matnyttigheter för en bättre begagnataffär. Det är förmodligen det enklaste sättet att sammanfatta Tunga BegBil-19. Här följer några axplock från vad föredragshållarna bjöd på i form av fakta, inspiration och kunskap.

Bilder från konferensen här


Jesper Wiig från Bilvision berättade att under 2018 hade 36 715 tunga fordon över 16 ton bytt ägare. Under året såldes 6 519 nya tunga fordon och bilhandeln hanterade, sålde, 5169 inbyten. Merparten av alla ägarbyten, 15 294 skedde dock utan inblandning av en registrerad bilhandlare, utan direkt mellan företag, via förmedlare/fordonsmäklare eller via auktionister.

Gert Hulleman från den nederländska lastbils- och traktoruppköparen Hulleman Trucks berättade dels om hur de ser på marknaden för begagnade tunga fordon, dels hur de arbetar i fält med både inköp och försäljning.
Av cirka 2 000 inköp på den skandinaviska marknaden under 2018 skedde 500 i Sverige. Han prisade marknadens stabilitet sett till tillgång och efterfrågan. Han uttalade dock en oro över den framtida marknadsutvecklingen för Europa då fordonstillverkarna ”tryckt ut” nya fordon under senare år. Hullemans omsätter lagret 12 gånger per år.

Björn Svedrin gav Scanias syn på – och arbete med – begagnat. Han konstaterade att det är en affär där märkeshandeln tappat andelar.
– Får vi inte till begagnataffären idag, hur ska vi då kunna tjäna pengar i framtiden, sa han.
Senare års offensiva nybilshandel i Västeuropa har konsekvenser för begagnathanteringen, menade han. Möjliga exportmarknader ligger utanför Europa. Men svenska lastbilsregler begränsar möjligheterna till export av bilarna. En annan problembild är alternativa bränslen och att kunna sätta korrekta, relevanta, restvärden. Även kringtjänster måste bakas in i begagnade fordon, i stället för att bilarna försvinner helt ut ur systemen när de säljs som begagnade.

En möjlig affär är demontering till reservdelar. Enbart inom Volvoledet demonteras 80 bilar i prisklasser från 50 000 kr upp till 500 000 kr årligen vid anläggningarna i Kungälv och Södertälje. Jan Stridsberg, Volvo LV och Gustav Törnqvist, Volvo TruckCenter berättade att man har 13 000 begagnade bildelar i lager. Viktiga och bra kanaler för att omsätta dem är Cabas och Bildelsbasen samt Volvohandelns interna system för begagnade bildelar, TUP.

Finska Veho Bil är en stor spelare på den inhemska marknaden med Mercedes. För begagnat har Veho en helt dedikerad organisation för försäljning och inköp. Respektive person har full beslutsrätt kring inköpet och försäljningen, vilket ger en snabbrörlighet och större ansvarstagande enligt Antti Langinkoski, affärsområdesansvarig hos Veho.
Intressant är att Veho i fjol sålde 583 nya och 668 begagnade tunga fordon över 16 ton. Lagrets sammansättning och dess omsättningshastighet är central – lagret ska vara mixat och ingen bil får stå över 150 dagar. Lönsamhetskravet är 3,5 procent på sista raden.

Forskaren Anders Parment pratade om den moderna ekonomin och speciellt om den kortsiktiga gigekonomin.

Fotbollsdomaren Jonas Ericsson pratade om ledarskap och vikten av att ha kul.

Bortser man från auktionssajter, är utbudet av begagnade tunga fordon sparsamt representerat i digitala kanaler. Karin Malmberg, digital strateg på auktionssajten Klaravik, lyfte fram film som en bra presentationsteknik och youtube som kanal. Hon berättade att youtube är den näst största sökmotorn efter google. Bara det förstärker filmens del i den digitala presentationen – den ger ökad konkurrenskraft.

Från den digitala bilhandelsplats Wayke medverkade Martin Fransson och Pär Bäck. Kort presenterade de det pågående arbetet med att ta fram en marknadsplats för tunga fordon. De har redan tagit fram plattformen åt Volvos digitala beghandelsplats i USA, Arrow. Redan innan sommaren kan ”tunga” Wayke rulla ut.


Bra med Arlanda som konferensort

Bil Nord-kollegerna Peter Granholm och Tobias Sjölund klev på flyget 6.05 i Örnsköldsvik för att flyga ner till Arlanda för att delta i Tunga BegBil-19. Inledningsvis framhåller de unisont valet av konferensort, Arlanda. Normalt krävs övernattning om de ska delta i någon Scania-sammankomst. Bara att slippa det är glädjande, menar de.

– Jag har inga direkta förväntningar på seminariet – allt är ju nytt och – oavsett – intressant, säger Tobias inför seminariet, medan kollegan Peter säger:
– Det är bra att träffa många i samma bransch. Det kan komma serveras en del matnyttigheter under dagen som vi sedan kan ta med oss hem.

Utöver Scania representerar Bil Nord, med verksamheter i Örnsköldsvik och Lycksele, även kran- och lasthanteringsutrustaren Hiab.

Tobias och Peter berättar att timmerbilar är en stor del av nybilsförsäljningen hos Bil Nord och dominerande i Lycksele. De körs långt och andrahandsvärdet är obefintligt, de är i regel osäljbara på den svenska marknaden, enligt Peter.
– Bilarna går på export via en förmedlare som är ute och köper in, berättar han och tillägger att i cirka 50 procent av alla nybilsaffärer finns ett inbyte inblandat. Han berättar också att man från Bil Nords sida hjälper till vid direkta förmedlingsaffärer. Dock säljs inget vidare till märkeskolleger i Sverige.


Tung MRF-satsning som tål att upprepas!

En lyckad och viktig satsning för MRFs medlemmar med ett bra program som tål att upprepas. Så summerar Lennart Börjesson, Scania-handlare och ordförande i MRFs styrelse för tunga fordon, det första begagnatseminariet för tunga fordon, Tunga BegBil-19 22 januari på Arlanda.

– Särskilt kul är det stora gensvaret från våra medlemmar. Det blev ”lapp på luckan”, fullsatt. Det visar att inriktningen på begagnat är rätt, menar Lennart Börjesson.

Han framhåller den möjlighet som seminariet innebar för att mötas över märkesgränserna.

– Bara att mötas innebär både värdefulla kontakter och att man får inspiration och bra tips av kolleger, säger Lennart.

Påbyggnationer och släpfordon är ett område som kan vara aktuellt att ta med på nästa MRF-seminarium för tunga fordon i MRF-regi, enligt Lennart. En annan fråga är om man även ska gå under 16 ton.

Avslutningsvis säger han att MRF och Åkeriföretagen måste samverka för att påverka regering och riksdag kring vägtransporter, de olika fordonsslagen och besluten kring bränslen.

– I dag har vi en kortsiktig politik som har konsekvenser både för åkare och lastbilshandlare. Många politiker vet knappt vad en lastbil är, avslutar Lennart Börjesson.

Bild: Lennart Börjesson och gästtalaren – fotbollsdomaren Jonas Ericsson.


Kortsiktig energipolitik skapar problem för åkare

Det krävs en betydligt mer långsiktig transportpolitik, inte minst avseende bränslen. Det menar Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag. På Tunga BegBil-19 var han inte nådig i sin kritik av riksdag och regering samt myndigheter i deras iver i att ställa om det svenska transportsystemet. Enligt Långberg är det en iver endast med vag verklighetsförankring.

– När vi medverkade i Almedalen för två år sedan var det biobränslen som gällde, förra året så var vi åter på 13 olika bränslen eller bränslekombinationer – igen! Detta är förödande för åkeriföretagen som måste fatta beslut vad de ska köpa för fordon som sedan ska köras 5-7 år, menade Ulric Långberg och kritiserade politiken ytterligare, inte minst för inkonsekvens utöver kortsiktigheten. Han konstaterade att den politiska viljan att Sverige ska ligga i framkant, vara världsledande, inom miljö drabbar vägtransporterna och därmed åkerierna.

– Detta drabbar även bilhandeln med restvärden och begränsade möjligheter att hantera en begagnad lastbil vidare. Begbilen blir ett enda stort frågetecken, enligt Ulric Långberg.

Sammantaget genomgår hela transportnäringen en strukturomvandling. Inom vägtransporter är antalet fordon konstant, kring 37 000, medan antalet åkerier blir färre i Sverige. En uppskattning är att ytterligare 20 000 fordon i cabotagetrafik dagligen utför godstransporter i Sverige och det nästan uteslutande inom fjärrtransportsegmentet.

Sveriges Åkeriföretag och MRF har ett visst samarbete inom opinionsbildning kring gemensamma frågor.


Total deltog 88 personer i Tunga BegBil-19.

Tunga BegBil-19

Tunga BegBil – för en bättre begagnataffär

En seminariedag fylld med matnyttigheter för en bättre begagnataffär. Det är förmodligen det enklaste sättet att...

Läs mer

Tung begagnatkonferens

En efter en ansluter de 88 deltagarna till MRFs första begagnatseminarium, Tunga BegBil-19. De hälsas välkomna...

Läs mer

TUNGA BegBil-19 – fokus på begagnade tunga fordon

100 procent fokus på begagnade tunga fordon och processen för att bättre och effektivare hantera inbyten....

Läs mer
Visa alla