Styrgruppen för Godkänd Bilverkstad, GBV, har mött representanter från återförsäljarföreningarna, ÅFF, för information och diskussion kring kvalitetsstandarden. Syftet var även att få samtliga ÅFF att sluta upp bakom GBV.

Redan innan mötet var det klart att Volkswagen Group Sverige väver in GBV i sin årliga certifieringsrevision av sina återförsäljare och servicepartners.

– Det är roligt och strategiskt viktigt för kvalitetsstandarden att en av landets allra största generalagenter och märkeskedjor går in i GBV, säger Joachim Due-Boje, MRF och Ulf Stefansson, SFVF, och, i ett gemensamt uttalande med anledning av VW-ledets besked.

Det är efter långa och omfattande diskussioner som Volkswagen Group fattat beslutet om att GBV är en del av deras revisioner.

– Vi har stött och blött med GBV, till slut kom vi fram till att det var tre punkter som skilde vår checklista från GBV:s och inte fler. Vi tog fram ett erbjudande till våra återförsäljare och serviceverkstäder som även innefattar dessa, berättar VW Groups Gunnel Martén.

Åtta återförsäljarföreningar var representerade på Godkänd Bilverkstads infomöte.

På mötet med ÅFF framkom det önskemål om anpassning av en del av kraven i GBV till kraven för märkesauktorisation och ISO-certifiering. Med dem skulle vägen banas för märkesledet in i Godkänd Bilverkstad.

– Vi ser att det är stor spridning sett till kraven på verkstäder inom märkesleden. På ena sidan står Volvo och VW med högt ställda krav som även inkluderar ISO-certifiering, medan ett stort antal mindre märken nästan helt saknar kvalitetssäkrande riktlinjer för de verkstäder som representerar dem, säger MRFs Joachim Due-Boje.

– Men bara för att man är märkesauktoriserad är det ingen självklarhet att man är direktkvalificerad som Godkänd Bilverkstad – det är lika för alla att göra årlig kontroll. Däremot kan man väva in den i det ordinarie kvalitetsrevisioner enligt fordonstillverkarens, verkstadskedjornas och även andra anpassade kvalitetskrav utförda av tredjepart, avslutar Jocke.

Bilverkstad

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Kraven i SERMI kan ingå i GBV

Allt fler verkstäder genomgår årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Allra senast är det de båda...

Läs mer

Biljouren första GBV-verkstaden inom VW-ledet

Godkänd Bilverkstad är en vattendelare för branschen mot konsument – de seriösa verkstäderna med fokus på...

Läs mer
Visa alla