26 maj var det val till EU-parlamentet. De EU-parlamentariker som valdes då kommer att sitta fram tills 2024.

Det är en period då det förväntas hända mycket inom fordons- och transportsektorn, inte minst beroende på de så kallade megatrenderna; elektrifiering, uppkopplade och automatiska fordon samt nya affärsmodeller. Trender som spås att ha omfattande strukturella konsekvenser både bland bilhandlare och verkstäder.

Med anledning av det har den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, arbetat fram ett politiskt manifest som de ska sprida i det offentliga samtalet inför valet. Det är ett manifest för en innovativ och framtidssäkrad mobilitet i fyra huvudpunkter. I punkterna avhandlas små- och medelstora företags, så kallade SME-företag, rätt till att kunna konkurrera och, inte minst, konsumenttrygghet.

  • För det första – sätt en regelverksnivå på spelplanen för bilhandel och verkstäder, många gånger SME-företag, så att de kan konkurrera ekosystemet för mobilitet!
  • För det andra – etablera jämvikt mellan alla spelare i värdekedjan inom automotive!
  • För det tredje – försvara EUs regelverk för ett starkt konsument och personligt dataskydd som inte innebär en onödig börda för SME-företag.
  • För det fjärde – bekämpa bedragare och återskapa europeiska konsumenters förtroende för begagnatmarknaden.

MRF ställer sig bakom CECRAs valmanifest och kommer sprida det i Sverige inför EU-valet.

Opinion

MRF träffar Riksrevisionen

MRF har träffat Riksrevisionen för att lämna synpunkter och fakta till den utredning som RR nu...

Läs mer

Bensinupproret ökar det politiska trycket

600 000 missnöjda bilister – motsvarande nästan ett helt Center- eller Vänsterpartis röster riksdagsvalet – har...

Läs mer

Träff med trafikutskottets ordförande

MRF tillsammans med BIL Sweden och Transportföretagen fortsätter att träffa dom politiska partierna för att bland...

Läs mer
Visa alla