26 maj är det EU-val. De EU-parlamentariker som väljs då kommer att sitta fram tills 2024.

Det är en period då det förväntas hända mycket inom fordons- och transportsektorn, inte minst beroende på de så kallade megatrenderna; elektrifiering, uppkopplade och automatiska fordon samt nya affärsmodeller. Trender som spås att ha omfattande strukturella konsekvenser både bland bilhandlare och verkstäder.

Med anledning av det har den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, arbetat fram ett politiskt manifest som de ska sprida i det offentliga samtalet inför valet. Det är ett manifest för en innovativ och framtidssäkrad mobilitet i fyra huvudpunkter. I punkterna avhandlas små- och medelstora företags, så kallade SME-företag, rätt till att kunna konkurrera och, inte minst, konsumenttrygghet.

  • För det första – sätt en regelverksnivå på spelplanen för bilhandel och verkstäder, många gånger SME-företag, så att de kan konkurrera ekosystemet för mobilitet!
  • För det andra – etablera jämvikt mellan alla spelare i värdekedjan inom automotive!
  • För det tredje – försvara EUs regelverk för ett starkt konsument och personligt dataskydd som inte innebär en onödig börda för SME-företag.
  • För det fjärde – bekämpa bedragare och återskapa europeiska konsumenters förtroende för begagnatmarknaden.

MRF ställer sig bakom CECRAs valmanifest och kommer sprida det i Sverige inför EU-valet.

Opinion

Sätt helljuset på skattehöjningarna!

Riksdagen fattar beslut som gör att man hoppas slippa debatt

Läs mer

Bredda kunskaperna hos din personal

Nu har du som MRF-företag möjlighet att skräddarsy ett intressant upplägg för dig och din personal....

Läs mer

Politiker på studiebesök hos MRF-företag

Riksdagens bilnätverk börjar att ta form. Inom bara någon vecka ska ett studiebesök ”i verkligheten” ske...

Läs mer
Visa alla