Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.
Bilhandeln ökar sin försäljning av begagnade bilar i april

Den totala marknaden för begagnade bilar sjönk i april med 3,1% jämfört med april förra året. Minskningen är enbart relaterat till försäljningen av begagnade bilar utanför bilhandeln. Nybilshandeln hade istället en liten uppgång med 0,1/ och den övriga bilhandeln noterade en ökning med 2,5& i april jämfört med samma period 2018.

Nybilshandeln ligger på något mindre försäljningsvolymer första fyra månaderna i år (-0,4%), medan den övriga bilhandeln har minskat med 5,6% jämfört med samma period 2018.

 

Exporten av begagnade bilar i april blev 8 143, vilket är 29% fler än i april förra året. Ackumulerat under 2019, är ökningen 34% mot förra året. De exporterade bilarna som är högst tre år gamla stod för 1 866 st av andelen exporterade bilar i april, vilket är 27% mer än i april 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagersituationen

Den stora skillnaden mot 2018 är nybilshandelns lagerstorlek som ligger 26,1% lägre än i april 2018. En del av förklaringen ligger i den ökande exporten, där nybilshandeln har en större del. Övrig bilhandel har något högre lager än i fjol med en ökning på 1,6%

Omsättningshastigheten av lagren har en positiv utveckling, där nybilshandeln med ett snitt på 72 dagar (87 dagar i april 2018), medan den övriga bilhandeln nu har 88 dagar i snitt (93 dagar i april 2018).

Vi är nu i en stark tid på året med stor efterfrågan på begagnade bilar. Kanske borde vi behålla lite fler bilar till den svenska marknaden och vara lite restriktiv med exporten. Efterfrågan är stark och i längden så är det lokalt rullande beståndet viktigt för att säkerställa framtida serviceunderlag.

 

 

 

 

 

__________________

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

 

Öppna filer:
Exporterade bilar
Skrotade personbilar

 

Begfil 2019-04, komplett inkl per län, enbart för MRF-medlem:

 

Till nybilsregistreringarna april 2019

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

MRF gör omtag på Cecra

Frågan om SERMI, tillgången till bilens tekniska information avseende motorstyrning, säkerhet och stöldskydd, för icke märkesauktoriserade...

Läs mer

Nyreg april 2019 – Laddbara bilar ökar kraftigt

Anders Holmqvist, t f bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars månads nybilsregistreringar;

Läs mer
Visa alla