Nyreg april 2019 - Laddbara bilar ökar kraftigt

Anders Holmqvist, t f bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar april månads nybilsregistreringar;

30 253 nya personbilar registrerades i april och vilket är 3 962 färre än i april 2018. Minskningen med 11,6% i april följer marknadstakten under första tertialet som har en minskning med 14,4% jämfört med samma period förra året. Marknaden får fortfarande effekter av fördröjningen av WLTP som påverkar leveranstiderna och registreringarna.

Elbilarna och laddhybriderna i april hade 10,1% av marknaden. Största uppgången var för de rena elbilarna som ökade jämfört med april 2018 med 271%.

De laddbara bilarnas andel ökar första tertialet 2018 från 6,7% till 12,4%.

Andelen dieselbilar var stabil med 38,5 % (39,3% 2018) och bensinbilarna 43,8% av registreringarna under april.

Man kan se en tydlig ökad efterfrågan på miljöbilarna som har en stadigt ökande marknadsandel. Det finns en stor andel beställningar men leveranstiderna är långa, så effekterna kommer att synas löpande under året.

Vi har nu nått en volym på 104 133 registreringar under årets fyra första månader och takten mot 335 000 personbilar håller i sig.

Transportbilarna har en svagare marknad i april. 4 061 blev antalet registreringar i april mot 4 801 under samma månad förra året. Det är ändå ett steg i rätt riktning att registreringarna nu två månader i rad ligger över 4 000 bilar men det behövs en ytterligare ökning per månad för att prognosen på 50 000 transportbilar skall nås.

Första tertialets registreringar uppgick till 14 115 att jämföra med 17 771 bilar för samma period 2018. Om inte ökningstakten av försäljningen kommer de närmaste månaderna så ser det ut som om prognosen blir svår att uppnå. Marknaden har en lägre ordertakt än vad som krävs för att totalmarknadsmålet skall kunna uppnås. Kanske kan andra halvåret ge en ökande efterfrågan, då bilar registrerade från 1 januari 2020 får en högre fordonsskatt.

Tunga lastbilar visar en fortsatt positiv utveckling med 644 registreringar i april, som är 67 lastbilar fler än motsvarande period 2018. Behovet och efterfrågan av transporter är högt, vilket man kan se i registreringssiffrorna.

Första tertialets siffror bekräftar den stabila försäljningen och ökningen av tunga lastbilar. 1 996 lastbilar registrerades under första tertialet 2018 och det har ökat till 2 158 lastbilar 2019. Registreringstakten följer prognosen på 5 700 lastbilar under 2019.

APRIL 2019

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, sammanställning
Länsstatistik, detaljerad
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon 
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilar, exporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar vecka 21

Äkta reg “släpar” alltid en månad efter.

 

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla