Begagnatmarknaden - maj 2019

Klaus Silfvenius, ny Bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i maj 2019.
Bilhandeln ökar sin försäljning av begagnade bilar i maj

Den totala marknaden för begagnade bilar vände svagt uppåt i maj med +1,3% mot samma period föregående år, med ett ackumulerat värde för 2019 på -2,4%. Uppgången i maj är främst driven av försäljningen inom handlare med nybilsförsäljning, +7,0%. Volymen togs främst från en sjunkande handel utanför bilhandelsleden, -6,4%. Övrig bilhandel hade en liten nedgång med 0,6% i maj jämfört med samma period 2018.

Ackumulerat ligger begagnathandeln genom nybilshandeln kvar på en något mindre försäljningsvolym, -0,4% för årets fem första månader, medan försäljningen genom övrig bilhandel har minskat med -4,5% jämfört med samma period 2018.

 

 

Exporten av begagnade bilar ökade i maj till 12 351, vilket är 39% fler än vad som exporterades i maj föregående år. Ackumulerat under 2019 så är ökningen 36% mot förra året.

21% av de exporterade bilarna var högst tre år gamla, totalt 2 572 bilar exporterades i maj, vilket är 27% mer än i maj 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagersituationen

Situationen gällande lager vidmakthålls från föregående månader under 2019 med endast marginella skillnader. Den stora skillnaden mot 2018 är, som nämnts tidigare, nybilshandelns lagerstorlek som i år ligger ca 25% lägre än i motsvarande period 2018. En del av förklaringen ligger i exporten som i vissa fall orsakat bilbrist.

Omsättningshastigheten av lagren fortsätter en positiv utveckling där nybilshandeln har ett snitt på 68 dagar mot 84 dagar i maj 2018, medan den övriga bilhandeln nu har 84 dagar i snitt mot 90 dagar i maj 2018.

Vi har nu en stark efterfrågan på begagnade bilar. Vi bör nog se till att behålla fler bilar på den svenska marknaden och inte ta de snabba affärerna med export som den svaga kronan ger möjlighet till. Efterfrågan är stark på vår egen marknad och en fortsatt hög export reducerar tillgången i våra framtida begagnataffärer.

 

 

 

 

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade bilar
Skrotade personbilar

Begfil 2019-05, komplett inkl per län, enbart för MRF-medlem:

Till nybilsregistreringarna maj 2019

 

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla