Nyreg okt 2019 - den starka hösten fortsätter!

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar oktober månads nybilsregistreringar.

Registreringarna av personbilar går starkt framåt i oktober med en registreringsvolym på 29 631 bilar, +28,3 procent mot samma månad föregående år. Det vill säga, den starka hösten med betydligt högre registreringssiffror än 2018 fortsätter.

En orsak till de starka registreringssiffrorna kan vara den kommande förändringen av fordonsskatten som slår igenom vid årsskiftet. Då införs WLTP-mätvärdena som grund för bonus malus-systemet och bonus malus-siffrorna slår igenom till fullo. Ändringen i fordonsskatten har också medfört att BilSweden har höjt prognosen för i år till 345 000 bilar, så en fortsatt stark höst är att vänta.
Ackumulerat för innevarande år, efter oktober månads siffror, är 277 405, vilket gör att om prognosen ska nås, så kommer det att registreras nästan 34 000 bilar per månad de två kvarvarande månaderna, vilket är avsevärt mer än vad som registrerades motsvarande period 2018. Det är i nivå med vad som levererades de två sista månaderna 2017, så våra handlare kommer att ha bråda dagar under årets final.

I fördelningen mellan bränslen ser vi en svag nedgång i andel för diesel under oktober medan de laddbara bilarna (BEV & PHEV) fortsätter att öka och utgjorde i oktober 15 procent av registreringarna, upp 30 procent i volym mot oktober 2018. Andelen klimatbonusbilar är 13,3 procent, upp 45 procent i volym mot samma månad föregående år, där nästan alla laddbara bilar ingår, och listan kompletteras med knappt 2 procent gasbilar.

Även lätta lastbilar rapporterar en uppgång i registreringarna, volymen blev 3 712 bilar, +15,6 procent jämfört mot oktober 2018. Ackumulerat ligger dock registreringarna fortfarande ordentligt eter 2018, 38 687 mot 49 340, -21,6 procent så här långt i år. Dock kan vi troligen även inom transportbilar vänta oss en ordentlig sprint som avslutning på året, då förändringarna i skattesystemet även påverkar de lätta lastbilarna och effekterna blir ännu större för dem.
Prognosen för året ligger på 50 000 lätta lastbilar, vilket medför att det bör registreras över 5 500 lätta lastbilar per månad det två kvarvarande månaderna. Antalet eldrivna lätta lastbilar ökar kraftigt, +124 procent, men är fortfarande på en mycket låg nivå, 4 procent av antalet sålda lätta lastbilar.

På den tunga sidan, lastbilar över 16 ton, har det varit en svag andra halva på året efter den rush som skedde inför sommaren, då de förändrade reglerna för färdskrivarna infördes.
Oktober utgjorde tyvärr inte någon ändring på den trenden, skillnaden mot föregående år ökade något i månadssiffran som slutade på 572 registrerade lastbilar, -15,4 procent mot samma månad föregående år.
Ackumulerat är dock registreringarna fortfarande före 2018 års siffror 5 541 mot 5 058, +9,5 procent.

 

OKTOBER 2019

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar:

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla