Allt bättre samarbete

Analys

Då var det dags att summera årets GA-enkät för personbilar, den 25:e i ordningen.

År 2020 ansåg vi det dags att gå helt digitalt med enkäten, d v s vi valde att skrota möjligheten att med pappersenkät värdera sin generalagent. För att resultatet inte skulle påverkas av denna förändring så säkrade vi med påminnelser postalt och vi räknar inte med att återta pappersutskick utan allt mer arbeta med digitala verktyg.

Årets enkät präglas av en spridning av resultatet, det krävs högre medelvärde för att behålla sin position i år samtidigt som de med fem sämsta värden försämrar sig.

Detta exemplifieras tydligast av föregående års vinnare, Mazda, som i år har i princip samma medelvärde på svaren, cirka minus 0,25 procent. Trots det tappar de i år ledningen och placerar sig på en 6:e plats, d v s fem märken har i år högre medelvärde än Mazda hade som segrare förra året.

Att medelvärdet generellt är högre i år kan till och med medföra att ett märke i år har ett bättre resultat än förra året men ändå får ett lägre index, det beror alltså på att konkurrenterna har blivit så mycket bättre och indexvärdet baseras på genomsnittsvärdet för årets enkät. Detta har bl.a. drabbat Volkswagen som förbättrade sina svar med 3,8 procent men konkurrensen har blivit hårdare så index blev minus 0,2 procent, då enkätens medelvärde ökat med 5,5 procent.

Denna generella uppgång får vi se som ett gott betyg till våra generalagenter, samarbetet och villkoren har förbättrats och återförsäljarna värdesätter samarbetet högre och positivare.

Lika glädjande som denna generella uppgång i återförsäljarnas värdering av generalagenterna är, lika dystert är det att notera de siffror som visas i andra änden av listan.

Endast fem märken har försämrat sitt resultat om vi bortser från Mazdas marginella förändring. Dessa märken som försämrat sitt resultat är märken där dialogen inte varit så positiv det gångna året. Största försämringarna står Citroën, Ford och Opel för vilket inte var oväntat då dessa tre har haft ett stökigt år där respektive tidigare generalagent lämnat ifrån sig agenturen och nya spelare har försökt fånga bollen. Även för de två kvarvarande som försämrat sig har dialogen varit tuffare och samspelet sämre än tidigare.

Men ska vi med en mening summera årets enkät för personbilar så får det bli att samarbetet blir allt bättre, något som också visat sig i arbetet under pandemin som nu råder. Alla återförsäljarföreningar utom för en generalagent rapporterar att samarbetet har förbättrats under krisen vilket verkligen lovar gott inför nästa års enkät.

Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig MRF

Dela via mail

25:e gången

I år är det 25:e gången som MRFs generalagentenkät genomförs. Totalt är det bara sex märken som stått överst på pallen – Hyundai, Mitsubishi, Volvo, Mercedes, Mazda och Isuzu. Mitsubishi vann på sin tid hela sex gånger i rad. Det har även Mercedes gjort – från 2011 till 2016.

Virus stoppade
personliga besök

Redovisningen av årets GA-enkät kunde inte genomföras som vanligt i år. Normalt besöker våra journalister respektive generalagent och presenterar resultatet och gör samtidigt intervjuerna. Men coronaviruset blossade upp i början av mars och alla personliga intervjuer avbokades. Intervjuerna fick i stället göras per telefon. Det gjorde också att vi inte kunde ta några nya bilder på generalagentcheferna.

Lyhörda för synpunkter på lönsamheten

Drygt hälften av generalagenterna är mer eller mindre lyhörda för återförsäljarnas synpunkter på lönsamheten. Det framgår av årets GA-enkät. Allra mest lyhörda är BMW, Isuzu och Subaru, men Kia, Mercedes transportbilar och Volkswagen transportbilar kommer inte långt efter. Betydlligt sämre ställt med lyhördheten är det hos Citroën, Peugeot och Opel. Men även Fiat, Fiat Professional och Hyundai är dåliga lyssnare.

För låg ersättning för felsökning

Generellt upplever bilföretagen att det är för låg ersättning på felsökning i verkstaden. Det är bara fem märken som får godkänt betyg, nämligen Mercedes personbilar, Isuzu, Subaru, BMW och Mercedes transportbilar. Klart sämst betyg på ersättningsnivåerna får Opel, Nissan, Peugeot och Hyundai.