Analys

Vi kommer från ett rekordår för tunga lastbilar, men generellt har återförsäljarnas betyg av sina generalagenter försämrats. Medelsvaren i enkäten för tunga lastbilar backar med 2,5 procent där två av spelarna – Volvo och Mercedes – har tydligt sämre resultat i år medan Scania återtar förlorad mark.

Resultatet är att Scania som hade tredjeplatsen en hårsmån bakom Volvo föregående år kliver förbi och halverar avståndet till ledaren Mercedes, som även i år håller förstaplatsen, dock med ett försämrat resultat.

Utifrån enkätresultatet verkar det som att Scania jobbat hårt med reservdelsförsörjningen som föregående år var det område som verkligen stack ut negativt, ett annat område som påverkade Scania negativt förra året var stödsystem, även denna fråga har försvunnit som tydlig markör.

Det verkar i alla fall vara tydligt att Scania med kraft har tagit i sina problemområden och rättat till dessa och då får respons från sina återförsäljare med ett högre betyg.

De två andra spelarna i denna enkät har tyvärr förlorat mark. För båda gäller att de frågor som som varit deras främsta styrkor, det vill säga områden med höga betyg och stor påverkan på resultatet generellt har tappat i värdering. Båda dessa spelare behöver göra en noggrann analys för att viktiga starkt positiva faktorer tappar i betyg kan ha helt andra förklaringar, det vill säga det är mer svåranalyserat än att ta sig an tydliga negativa faktorer.

Att ett område där man haft starka värden nedvärderas beror inte sällan på en generellt försämrad relation och då behöver orsaken till den försämrade relationen sökas istället för att den enskilda frågan analyseras.

Även om Scania gjort tydliga framsteg så behöver nog våra tre stora generalagenter för lastbilar jobba lite med sina relationer. Även om värdena inte är direkt jämförbara så är det intressant att sätta lastbilar i relation till personbilar. Där skulle Mercedes-Benz lastbilar placera sig på en 14:e plats vilket är förvånande. Relationen mellan generalagent och återförsäljare borde vara mycket tätare och personligare på tunga sidan än på personbilar där det är betydligt fler återförsäljare och inblandade människor. Vi får nog konstatera att värdena inte är jämförbara.

Summerar vi enkäten för tunga sidan så blir det att Mercedes fortsätter hålla övriga stången men att Scania nu verkar ha startat en resa för att ge Mercedes en fight.

Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig MRF

Ris och ros för bonussystemen

Hur nöjd är du med bonussystemen för lastbilsförsäljningen? Här är Mercedeshandlarna ganska nöjda, Scaniahandlarna något mindre nöjda och Volvohandlarna ganska missnöjda. Samma förhållande råder när det gäller bonussystemen för servicemarknaden.

Ersättning för felsökning

Hur nöjd är du med din generalagents garantistsyem när det gäller ersättning för felsökning? Det är en fråga som skiljer markant mellan märkena. Bara Mercedesåterförsäljarna är nöjda. Scaniahandlarna är ganska missnöjda och Volvohandlarna visar ytterligare ett snäpp mer missöje. När det gäller ersättningsnivån på administration när det gäller garantiarbeten är förhållandena likartade.

Bra kvalitet på utbildningen

Hur nöjd är du med din generalagents serviceutbildning när det gäller kvaliteten på utbildningen? Här hamnar Volvo i topp med Scania som tvåa och Mercedes trea. Alla tre får godkänt på den här frågan.

Lyssnar på synpunkter

På frågan om generalagenten tar hänsyn till återförsäljarens synpunkter innan de fattar några beslut som rör verksamheten svarar Mercedes-handlarna att generalagenten gör det i hög grad. Något sämre betyg, men fortfarande godkänt, får Scania. Volvo däremot hamnar under nivån godkänt.