Den snabba utvecklingen inom e-handel och leasing ställer även krav på snabba förändringar i branschvillkoren. Med viss regelbundenhet träffas MRF, som branschföreträdare, och Konsumentverket, för att enligt principen ”öppen dialog” stämma av konsumenträttsliga frågor.

– Vi har en bra och utvecklande dialog för båda parter, säger MRFs förbundsjurist, David Norrbohm.

På det senaste det mötet var agendan omfattande där följande frågor diskuterades:

– Konsumentverket anser att Varudeklaration(VDN) ska finnas med vid ett köp som omfattas av lagen om distansavtal, vilket helt och hållet delas av MRF. Vidare diskuterades behovet av VDN vid digital marknadsföring. Här enades parterna om att ta fram en ny skrivning i Branschöverenskommelsen om detta. Principen som kommer råda här är att VDN vid digital marknadsföring ska användas ”när mediet tillåter det”, berättar David Norrbohm.

En annan fråga på agendan var EU-kravet på bränsledeklaration i bilhallarna. Där visar Konsumentverkets översyn att den bränsleinformation som givits, brustit på det sättet att informationen inte lämnats på en särskild skylt i A4-format. Här framfördes önskemål från MRFs sida om att kunna lämna informationen på samma skylt där pris och utrustning lämnas om bilen. Frågan kommer att diskuteras vidare efter att Konsumentverket undersökt hur andra konsumentmyndigheter i Europa tolkar det direktiv som styr kraven på information om bränsleförbrukning av nya bilar.

MRF informerade om att MRFs beställningsblankett av bil vid privatleasing inom kort kommer att lanseras på MRF Online.

MRF har påbörjat ett arbete med framtagande av villkor vid distansavtal. Frågor som diskuterades med Konsumentverket gällde var gränsen vid distansköp av bil går? för att provköra bilen.
– Från MRFs sida vill vi fastställa att gränsen för en provkörning går vid ca 2-3 mil, säger David och spår att MRF och Konsumentverket kan enas om den begränsningen. Vidare diskuterade en nivå på en schablon avseende värdeminskning av övermil vid sådan provkörning, som bör kunna användas på begagnade bilar som köps på distans.

Avslutningsvis behandlades frågan nyttoavdrag om köpet går tillbaka.
– Vi diskuterade frågan och Konsumentverket förklarade att de, trots ARNs invändningar, står bakom branschöverenskommelsen, där det fanns en samsyn om det är skäligt och ger en förutsägbarhet. Vi kommer nu återigen att lyfta frågan med ARN, när ett köp går tillbaka, berättar David Norrbohm som hälsar att han återkommer med ytterligare information i denna fråga efter mötet med ARNs jurister.


David Norrbohm, jurist på MRF
Skicka ett mejl till David

Juridik

Att marknadsföra bilar med miljöargument – vad gäller?

Välkommen tisdag den 17 mars på frukostseminarium om regler och riktlinjer gällande miljöpåståenden vid marknadsföring av...

Läs mer

Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra...

Läs mer

Stora tillsynsinsatser inom bilhandelsbranschen under 2020

Uppdaterad information om penningtvätt från Länsstyrelsen för de företag som hanterar kontantbetalningar överstigande 5 000 €...

Läs mer
Visa alla