Uppdaterad information om penningtvätt från Länsstyrelsen för de företag som hanterar kontantbetalningar överstigande 5 000 € (omfattar även sambandstransaktioner).

MRF har vid flera tillfällen informerat om penningtvättsreglerna, bl.a. med anledning av den tillsyn som sker från Länsstyrelserna. MRF råder medlemsföretagen att endast hantera kontanter av lägre belopp.


Läs mer om penningtvätt här

vagledning-till-kontanthandlare-om-penningtvatt

Dela via mail

Bilhandel

McKinsey-enkät om bilhandeln

Tillsammans med vår lobbyorganisation på EU nivå - AECDR (The Alliance of European Car Dealers and...

Läs mer

Upp och ner i bilbranschen

Handeln med bilar har medfört stora svängningar under den vår då vi fått kämpa mot en...

Läs mer

Nyreg juni 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni-siffrorna.

Läs mer
Visa alla