Uppdaterad information om penningtvätt från Länsstyrelsen för de företag som hanterar kontantbetalningar överstigande 5 000 € (omfattar även sambandstransaktioner).

MRF har vid flera tillfällen informerat om penningtvättsreglerna, bl.a. med anledning av den tillsyn som sker från Länsstyrelserna. MRF råder medlemsföretagen att endast hantera kontanter av lägre belopp.


Läs mer om penningtvätt här

vagledning-till-kontanthandlare-om-penningtvatt

Bilhandel

Begagnatmarknaden – jan 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i januari 2020.

Läs mer

MRF kartlägger risk för reservdelsbrist

Bilfabriker i Kina och Koreanska halvön har stoppat produktionen på grund av uteblivna komponentleveranser till följd...

Läs mer

Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra...

Läs mer
Visa alla