Konsekvenser av halvledarbristen

MRF flaggade redan i mitten av januari för halvledarbristen, särskilt vad avser leveransförseningar på nya bilar. Problematiken har tyvärr förvärras på senare tid, varför vikten av att ta höjd för långa leveranstider, tål att upprepas, när leveranstiden för kundbyggda bilar befaras bli längre än 16 veckor.

Utöver vad som beskrivs i artikeln, från tidigare i år här, så vill vi understryka vikten av att kommunicera med kunderna när information når er om leveransförseningar.

Ett skriftligt meddelande till kund om den nya beräknade leveranstiden – som kund accepterar eller inte invänder emot – ses nämligen som en ny avtalad leveranstid. Eftersom leveransförseningarna på grund av halvledarbrist (men även till viss del, på grund av pandemin, drabbat bilbranschen generellt, har många kunder inte så många andra alternativ än att acceptera förseningen.

De kunder som däremot inte accepterar förseningen har rätt att häva köpet om förseningen, i förhållande till den avtalade leveranstiden, bedöms som väsentligt och en konsument avkrävt säljaren på en tilläggstid om minst 4 veckor. Däremot har inga kunder rätt till skadestånd till följd av förseningen, eftersom förseningar på grund av halvledarbrist och pandemin legat utanför återförsäljarnas och generalagenternas kontroll.

 


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. MRFs distriktsmöte arrangeras...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla