Branschen säger nej till CABs tidsstudie webbinarium 3 december

Inom kort kommer CAB att införa helt nya rikttider i Cabas baserat på en nyligen genomförd tidsstudie – ytrikta. Varken MRF, Bil Sweden eller SFVF står dock bakom denna studie eller att den ska införas i Cabas-systemet.

Välkommen att delta på webbinarium 3 december då branschen svarar på frågor. Anmäl dig här

Enligt branschen har CAB i sitt studiearbete inte säkerställt att det studerade arbetet har haft rätt kvalitet, att man har följt tillverkarens anvisningar eller att man har använt rätt skyddsutrustning i enlighet med arbetsmiljökrav.

CAB hänvisar till att de har gjort en representativ studie, men de tar inget ansvar för det arbete som har studerats. Man ansvarar enbart för att själva tidsstudien är korrekt utförd och att resultatet är statistiskt säkerställt.

”Vi är medvetna om att det finns kvalitetsbrister ute hos många verkstäder och även hos studerade verkstäder. Därför är det extra viktigt att säkerställa att verkstäder som accepterar att bli tidsstuderade är medvetna om vilka krav och vilket ansvar som åvilar verkstaden, till exempel fackmässighet, följande av biltillverkarens anvisningar samt följande av arbetsmiljökrav och lagar. Skulle det inte säkerställas är risken stor att tider som studeras och sedan kommer in i Cabas baseras på en reparation som inte är korrekt utförd”. Det skriver MRF, SFVF och Bil Sweden i ett gemensam uttalande och fortsätter:

”Införandet av tider som inte säkerställer en korrekt utförd reparation riskerar att motverka en kvalitetshöjning.”


Dela via mail

Bilverkstad

AECDR nyheter från Bryssel 40/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Dags för schyssta däck

Eftersom däckproduktion är en storkonsument av naturgummi och dessutom slukar olja, har det stor betydelse hur...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 39/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla