Plåt och lack
Kan du påverka avtalen mellan försäkringsbolag och verkstäder så det inte ställs orimliga krav? Eller utföra tidsstudier och definiera branschnormer? Nej, det ska du inte behöva heller. Det är MRF:s jobb.

För att du ska kunna ägna dig åt kärnverksamheten, med andra ord plåt- och lackskador, så gör vi allt vi kan för att underlätta i din vardag. Mycket av arbetet är förebyggande. Vi gör utredningar och sätter stopp för vissa beslut innan det ställer till problem. När det gäller avtal mellan försäkringsbolag och verkstäder så kontrollerar vi att de är rimliga, även licensavtal för vissa programvaror.

CABAS används i hela branschen och där finns vi med som kravställare tillsammans med försäkringsbolagen. Vi gör tidsstudier av reparationer och har tagit fram en lacknorm för vad som är godkänt. Just nu gör vi samma sak för plåtverkstäderna.

Vi är programleverantörer

MRF Kalkylprogram – kalkylprogram för att få kontroll på timkostnader

MRF VIM – affärssystem som håller ordning på jobb och siffror

Vårt nya affärssystem MRF VIM – Läs mer här

Mer från Plåt och lack:

* Kräver inloggningJan Olvenmo, ansvarig plåt och lack

08-701 63 21

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om plåt och lack

Antal medlemmar: 710
Huvudfrågor:
  • Försäkringsbolagsrelaterade frågor
  • Tidsstudier – Tidverk (MYSBY6, Lackstudie)
  • Riktlinjer för skadeverkstad
  • Kravställare på CABAS systemet
  • Rekrytering av utbildad personal till branschen
  • Yrkesskolan

Nytt inom plåt och lack

SWEREA möjlig partner inom bilplastprojekt

MRF och SVEFF har träffat det statliga forskningsinstitutet SWEREA i Mölndal.

Läs mer

Autolack i Gävle satsar

Rörelsen börjar att ta sig så gott, men det återstår en del jobb ändå. Det berättar...

Läs mer

1 juni skärps kraven vid härdplastarbete

1 juni införs sanktionsavgifter för företag som brister i sitt arbetsmiljöarbete kring härdplaster.

Läs mer

MRF VIM- affärssystem för lönsamhet

MRF VIM fungerar väldigt bra. Smidigt att kunna placera ut på respektive operatör, medarbetare. Sammantaget mer...

Läs mer
Visa alla