Plåt och lack
Kan du påverka avtalen mellan försäkringsbolag och verkstäder så det inte ställs orimliga krav? Eller utföra tidsstudier och definiera branschnormer? Nej, det ska du inte behöva heller. Det är MRF:s jobb.

För att du ska kunna ägna dig åt kärnverksamheten, med andra ord plåt- och lackskador, så gör vi allt vi kan för att underlätta i din vardag. Mycket av arbetet är förebyggande. Vi gör utredningar och sätter stopp för vissa beslut innan det ställer till problem. När det gäller avtal mellan försäkringsbolag och verkstäder så kontrollerar vi att de är rimliga, även licensavtal för vissa programvaror.

CABAS används i hela branschen och där finns vi med som kravställare tillsammans med försäkringsbolagen. Vi gör tidsstudier av reparationer och har tagit fram en lacknorm för vad som är godkänt. Just nu gör vi samma sak för plåtverkstäderna.

Plast-, Lack & Skadekonferensen 2018 – kolla bilder

Alla presentationer från konferensen (använd lösenordet som du har fått i speciellt utskick)

 

Mer från Plåt och lack:

* Kräver inloggningJan Olvenmo ansvarig plåt och lack

08-701 63 21

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om plåt och lack

Antal medlemmar: 710
Huvudfrågor:
  • Försäkringsbolagsrelaterade frågor
  • Tidsstudier – Tidverk (MYSBY6, Lackstudie)
  • Riktlinjer för skadeverkstad
  • Kravställare på CABAS systemet
  • Rekrytering av utbildad personal till branschen
  • Yrkesskolan

Nytt inom plåt och lack

Ersättning för lackmaterial

Lackmaterialet har blivit dyrare. Lackstudien gjordes 2010 och lackeringsmaterialet har utvecklats mycket sedan dess.

Läs mer

Riktlinjer för skadeverkstäder rullar ut!

If samt Folksam ställer sig bakom den allra senaste versionen, utgåva 3, av den samlande broschyren...

Läs mer

Gå MRFs kurs ”Ekonomi för verkstad”

Ett sätt för att stärka sin lönsamhet på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Så sammanfattar plast-,...

Läs mer

MRF i samarbete med Hjärntillskott

Fyll på med impulser utifrån – Just nu en gratischans för MRF-företag den 20, 21 och...

Läs mer
Visa alla