Plåt och lack
Kan du påverka avtalen mellan försäkringsbolag och verkstäder så det inte ställs orimliga krav? Eller utföra tidsstudier och definiera branschnormer? Nej, det ska du inte behöva heller. Det är MRF:s jobb.

För att du ska kunna ägna dig åt kärnverksamheten, med andra ord plåt- och lackskador, så gör vi allt vi kan för att underlätta i din vardag. Mycket av arbetet är förebyggande. Vi gör utredningar och sätter stopp för vissa beslut innan det ställer till problem. När det gäller avtal mellan försäkringsbolag och verkstäder så kontrollerar vi att de är rimliga, även licensavtal för vissa programvaror.

CABAS används i hela branschen och där finns vi med som kravställare tillsammans med försäkringsbolagen. Vi gör tidsstudier av reparationer och har tagit fram en lacknorm för vad som är godkänt. Just nu gör vi samma sak för plåtverkstäderna.

Plast-, Lack & Skadekonferensen 2018

Läs mer här & boka före 15 december

Mer från Plåt och lack:

* Kräver inloggningJan Olvenmo ansvarig plåt och lack

08-701 63 21

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om plåt och lack

Antal medlemmar: 710
Huvudfrågor:
  • Försäkringsbolagsrelaterade frågor
  • Tidsstudier – Tidverk (MYSBY6, Lackstudie)
  • Riktlinjer för skadeverkstad
  • Kravställare på CABAS systemet
  • Rekrytering av utbildad personal till branschen
  • Yrkesskolan

Nytt inom plåt och lack

Anmäl dig till yrkes-SM 2018

Nu bjuder Bilproffs in till nästa års Yrkes-SM i Malmö, 25-27 april. Yrkes-SM är en viktig...

Läs mer

Unga lackföretagare går med i MRF

Ytterligare ett lackföretag går med i MRF. Det är Nyåkers Lack i Nordmaling, Västerbotten, som valt...

Läs mer

Kunskapslucka kring krav på lyftar

Utöver lagstadgad kontroll av tryckkärl omfattas även verkstadsportar och lyftar om krav på årliga och dokumenterade...

Läs mer

Höjd maxhastighet för bärgare

Regeringen har beslutat om en höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering...

Läs mer
Visa alla