MRFs och CABs framtida samarbete

Representanter från MRF och CAB i Örebro har träffats för att diskutera framtida branschsamarbete. Diskussionerna har vart öppna med högt i tak där en del gammalt "grus i skon" fick komma upp till ytan.
cabbild

Arbetet mål är att vi skall få fram en struktur där vi har branschmöten inom olika specialområden och sorterar och prioriteringar olika frågor.

Den första strukturen pekar på att vi kommer att ha fem olika forum, Lackreferensgruppen, Mysby personbilar, Mysby Tunga, Maskinskador, Bilplastforum där olika branschföreträdare kommer att träffas regelbundet för att diskutera systemfrågor, tidverk, förord till tidverk, prioriteringar och utvecklingsbehov.

Nästa steg är att sätta samman en matris för dessa möten som skall diskuteras på ett s k användargruppsmöte den 15 april. Därefter skall förslaget gå på remiss, och förhoppningsvis finns den nya mötesstrukten på plats under Q4 år 2016.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla