MRFs och CABs framtida samarbete

Representanter från MRF och CAB i Örebro har träffats för att diskutera framtida branschsamarbete. Diskussionerna har vart öppna med högt i tak där en del gammalt "grus i skon" fick komma upp till ytan.
cabbild

Arbetet mål är att vi skall få fram en struktur där vi har branschmöten inom olika specialområden och sorterar och prioriteringar olika frågor.

Den första strukturen pekar på att vi kommer att ha fem olika forum, Lackreferensgruppen, Mysby personbilar, Mysby Tunga, Maskinskador, Bilplastforum där olika branschföreträdare kommer att träffas regelbundet för att diskutera systemfrågor, tidverk, förord till tidverk, prioriteringar och utvecklingsbehov.

Nästa steg är att sätta samman en matris för dessa möten som skall diskuteras på ett s k användargruppsmöte den 15 april. Därefter skall förslaget gå på remiss, och förhoppningsvis finns den nya mötesstrukten på plats under Q4 år 2016.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla